Konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowany w 2021 r .

07.08.2020

Konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowany w 2021 r .

onkurs dla MŚP oraz dużych przedsiębiorstw 

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

1) bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;

2) urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;

3) oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;

4) ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;

5) urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;

6) sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;

7) sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo - szkieletowego;

8) sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;

9) środki ochrony indywidualnej.

👀🏢Maksymalna kwota dofinansowania dla działań inwestycyjno-doradczych dla:

⭕Mikro - 140 000 PLN- w tym 90% dofinansowania

⭕Małe - 210 000 PLN- w tym 80% dofinansowania

⭕Średnie - 340 000 PLN- w tym 60% dofinansowania

⭕Duże - 500 000 PLN- w tym 20% dofinansowania

☎💻aby uzyskać więcej informacji zachęcamy do kontaktu mailowego: piotr.szablewski@ldb.net.pl / biuro@ldb.net.pl


Wyszukiwarka

Aktualności

perly

09.03.2021

Perły Samorządu 2021- IX odsłona rankingu.

💁‍♂️💚 Z ogromna przyjemnością informujemy, że #PwCPolska, jako partner merytoryczny projektu, wspólnie z #DziennikGazetaPrawna przygotowało nową edycję rankingu “Perły Samorządu 2021”. To już IX odsłona rankingu. Tegoroczna ankieta została pogrupowana tematycznie w pięciu obszarach:🕵‍♂gospodarka,🕵‍♂edukacja,🕵‍♂zdrowie i opieka,🕵‍♂cyfryzacja,🕵‍♂środowiskoSerdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w rankingu „Perły Samorządu” 2021 r.! Wszystkie nasze zaprzyjaźnione JST.🎁🛠🏆By otrzymać tytuł najlepszego włodarza albo najlepszej gminy w Polsce, należy zarejestrować się na stronie https://bit.ly/38n3IxA, a następnie do 23 marca 2021 r. wypełnić ankietę.☎ Kontakt organizacyjny: Rafał Zieliński, rafal.zielinski@infor.pl, tel. 22 530 42 01📖🖇📅 Program kongresu, który odbędzie się już w maju: https://bit.ly/3cdO2xQ 

Czytaj więcej...
8 marca 2021 r.

08.03.2021

Międzynarodowy Dzień Kobiet- 8 marca 2021 r.

🙋‍♂️🙆‍♂️💁‍♂️🙅‍♂️🙇‍♂️ Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, dla wszystkich Pań bez wyjątku😊 pragniemy złożyć życzenia wszystkiego co najlepsze, spełnienia marzeń, tych prywatnych jak i zawodowych, zadowolenia z partnerów zarówno życiowych jak i biznesowych. 💫🥇🎖 Niech wasze plany nie znają ograniczeń, a uśmiech i radość płynąca z osiąganych przez Was celów, niech każdego dnia motywuje wszystkich dookoła. Kobiety nie tylko „łagodzą obyczaje”, dzięki Wam po prostu świat staje się lepszy 😊 ❤️⚡link do facebook: https://bit.ly/3egfspD

Czytaj więcej...
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi

27.02.2021

Konkurs dla MŚP na Innowacje

Konkurs dla MŚP na Innowacje. Termin naboru wniosków: 1.03.2021 – 30.04.2021 Dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty polegające na: wdrożeniu wyników prac B+R; wdrożeniu innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym eko innowacji. Alokacja środków w ramach konkursu wynosi 7 000 000 zł źródło: https://bit.ly/3dqGsSCaby uzyskać więcej informacji zachęcamy do kontaktu mailowego: piotr.szablewski@ldb.net.pl / biuro@ldb.net.pl

Czytaj więcej...
POIR

27.02.2021

PO IR Konkurs "Szybka Scieżka"

Konkurs Narodowe Centrum Badań i Rozwoju "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" Pierwsza runda konkursu trwa od 22.03 do 12.04.2021 – tylko due przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja Budżet konkursu: 1 runda 100 000 000 PLNKto może uzyskać dofinansowanie:PrzedsiębiorstwaKonsorcja przedsiębiorstwkonsorcja naukowo-przemysłowe (składające się z max.3 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.Na co można dostać dofinansowanie:Badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczejProjekt może być realizowany do 31 grudnia 2023 r. Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojoweźródło: https://bit.ly/3s0T5bdaby uzyskać więcej informacji zachęcamy do kontaktu mailowego: piotr.szablewski@ldb.net.pl / biuro@ldb.net.pl

Czytaj więcej...
Łódź dla młodych przedsiębiorców

27.02.2021

Łódź dla młodych przedsiębiorców

Jeżeli:jesteś osobą młodą, która nie skończyła 29 lat jesteś osobą bezrobotną niezarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy lub bierną zawodowo, zamieszkujesz lub uczysz się w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w powiecie m. Łódź, łódzki wschodni, tomaszowski, zgierski, pabianicki, brzeziński w województwie łódzkim utraciłeś pracę po 1 marca 2020 roku TEN PROJEKT JEST DLA CIEBIE

Czytaj więcej...
RAPID

07.08.2020

RAPID – Regionalny Akcelerator Przedsiębiorstw Innowacji i Doświadczeń.

Rusza nabór w ramach Projektu RAPID – Regionalny Akcelerator Przedsiębiorstw Innowacji i Doświadczeń.Od 17 sierpnia mikro, mali i średni przedsiębiorcy we wczesnej fazie rozwoju z województwa łódzkiego mogą składać wnioski w konkursie organizowanym przez Łódzki Dom Biznesu Sp. z o.o. Do konkursu może przystąpić również osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która w przypadku wyboru do udziału w programie, przed podpisaniem umowy o powierzenie grantu, założy działalność gospodarczą na obszarze województwa łódzkiego.Warunkiem udziału w konkursie jest to, iż przedsiębiorca nie prowadzi działalności gospodarczej dłużej niż 24 miesiące na dzień podpisania umowy wsparcia. Rekomendowany czas prowadzenia działalności gospodarczej przed przystąpieniem do konkursu nie powinien być dłuższy niż 21 miesięcy.Podmioty ubiegające się dofinansowanie kosztów na rozwój rentownego, skalowalnegoi powtarzalnego modelu biznesowego opartego na innowacjach, mogą otrzymać nawet 500 tys. zł z funduszy europejskich. Budżet konkursu wynosi 2 mln zł. Nabór wniosków potrwa do 30 września br.W przypadku wyczerpania alokacji środków przeznaczonych na konkurs Łódzki Dom Biznesu Sp. z o.o. zastrzega możliwość wcześniejszego zakończenia konkursu. Przedsiębiorca może otrzymać pomoc finansową w celu rozwoju produktu, usługi lub technologiii  przeznaczyć na:a) zakup i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanych  do  środków  trwałych  wraz                          ze specjalistycznym instruktażem  w  ich obsłudze,b) zakup materiałów i robót budowlanych,c) zakup rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego) oraz oprogramowania wraz            z licencją, jeżeli będą zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych,d) zakup pozostałych wartości niematerialnych i prawnych,e) zakup usług, w tym usług doradczych, f) zakup surowców i materiałów niezbędnych do realizacji projektu.

Czytaj więcej...