Loading...

O nas

Łódzki Dom Biznesu…

to projekt wyjątkowy, zrzeszający ekspertów z różnych dziedzin życia zawodowego.

Projekt, który nie jest nastawiony na zysk. To przyjazne miejsce gdzie teoria z praktyką siada wspólnie do stołu rozwiązując najbardziej zagmatwane problemy. To wreszcie odpowiedź na zapotrzebowanie świata biznesu, nauki oraz podmiotów publicznych na usługi strategiczne w kierunku właściwego rozwoju.

Multidyscyplinarność 99%
99% Multidyscyplinarność
Pomysłowość 99%
99% Pomysłowość
Zaangażowanie 99%
99% Zaangażowanie

Misja:
Budowanie z naszymi partnerami, w oparciu o twórczą kreację, otwartość i zaangażowanie,  odpowiedzialnej przyszłości w aspekcie gospodarczym, przy uwzględnieniu historycznego dziedzictwa stolicy regionu – Łodzi w rozwijaniu przedsiębiorczości i budowaniu trwałego kapitału.

Nasz Zespół

nasi kreatywni

dr Bożena Rokita
Prezes

Od ponad 12 lat rozwija swoją karierę naukowo-badawczą w Międzyresortowym Instytucie Techniki Radiacyjnej Politechniki Łódzkiej. Jest współautorką licznych publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym, zgłoszeń patentowych, komunikatów konferencyjnych (krajowych i zagranicznych) poświęconych obszarom chemii radiacyjnej i sonochemii polimerów, nanotechnologii, biomateriałów polimerowych. Współpracuje z wieloma ośrodkami badawczymi oraz firmami w kraju i na świecie związanymi głównie z rynkiem biomateriałów. Brała udział w kilkunastu grantach i projektach badawczych, m.in. odbyła długoterminowy staż naukowy w Japonii w Takasaki Radiation Chemistry Research Establishment. Jednym z jej najważniejszych w skali światowej osiągnięć naukowych było odkrycie możliwości wytwarzania hydrożeli polimerowych za pomocą ultradźwięków, co przyczyniło się do znaczącego rozwoju dziedziny nauki jaką jest sonochemia. Uczestnicząc w projekcie „Asystent innowacji II – wykorzystanie potencjału nauki dla wzmocnienia innowacyjności przedsiębiorstw regionu łódzkiego” nabyła doświadczenie w zakresie wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach.  Jej misja to wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Maciej Kokotek
Dyrektor Zarządzający

Maciej Kokotek, ukończył Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi. W latach 2003-2006 jako Dyrektor kierował pracami biura w samorządzie rolniczym województwa łódzkiego gdzie współpracował z najważniejszymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi branży rolniczej w kraju i zagranicą. Przygotowywał i uczestniczył w wielu projektach z dziedziny rozwoju kompetencji, kreatywności, przywództwa i współpracy międzynarodowej.
Pierwszy Dyrektor Instytutu Badań nad Parlamentaryzmem i Piotrkowskiego Centrum Edukacji.
Od powstania w 2008 r. do 2016 r. Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, odpowiedzialny za wdrażanie 3 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i 2014-2020 dla sektora nauki, przedsiębiorstw i samorządów.
Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania UŁ. Główne zainteresowania naukowe skupia wokół obszaru kreowania, rozwoju i zarządzania marką oraz personal brandingu.
Biegacz amator, zdobywca Korony Maratonów Polski.

Robert Bond
Ekspert

Robert Bond wspólpracuje z kadrą menadżerską, zarządzającą, liderami oraz zespołami, w kreatywnych, indywidualnie zaprojektowanych procesach mających na celu realizację strategicznych celów oraz osiągnięcie pełnego potencjału osób i organizacji.

Robert specjalizuje się w executive coachingu, miedzykulturowej komunikacji i innovation coachingu.
Zajmuje się tworzeniem tekstów przemówień i wystąpień publicznych, opracowywaniem strategii biznesowych i procesu prezentacji dla biznesu, oraz edytowaniem dokumentów finansowych i biznesowych w języku angielskim.

W trakcie swojej kariery zawodowej mieszkał i pracował w Nowym Yorku, Londynie, Berlinie, Tokio i Warszawie. Jego międzynarodowa baza klientów obejmuje organizacje finansowe, energetyczne, internetowe, prawnicze oraz publiczne instytucje nauki, kultury i sztuki.

Jako pedagog, prowadził autorskie wykłady w The Curb Center for Art, Enterprise and Public Policy, Vanderbilt University, Uniwersytet Warszawski, Fundación La Caixa i Lipscomb University. Robert prowadzi również wykłady reprezentując Departament Stanu, USA.

MACIEJ GŁOWACKI
Ekspert

Absolwent Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Od ponad 10 lat związany z rynkiem inwestycji typu brownfield i greenfield oraz dużymi projektami zakupowymi. Jeden z twórców strategii rozwoju miasta Łodzi opartej na budowie klastrów. Pomagał w procesie lokalizacji i realizacji inwestycji wielu firm produkcyjno-magazynowych w Polsce. Prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej w latach 2010 – 2013.  Zrealizował projekty o łącznej wartości przekraczającej miliard złotych.

PIOTR ZAGDAŃSKI
Ekspert

Specjalizuje się w zakresie miękkiego HR. Prowadzi projekty doradcze obejmujące zakresem: przygotowanie/ opracowanie/ wdrożenie modeli kompetencyjnych, standardów realizacji/ jakości, ocenę luk kompetencyjnych, diagnozę predyspozycji/ talentów/ właściwości psychologicznych. Przygotowuje i przeprowadza Assessment/ Development Centers, oceny potrzeb szkoleniowych oraz ewaluacje projektów rozwojowych. Jest autorem polskiej wersji podstawowego podręcznika z zakresu ewaluacji szkoleń, D. Kirkpatricka „Ocena Efektywności Szkoleń”. Stworzył, rozwinął i udoskonala platformę do badań on-line (testy wiedzy, testy zachowań, feedback 360).

Posiada wysokie umiejętności w zakresie komunikowania się, budowania nowych relacji, przeprowadzania wywiadów, generowania rozwiązań oraz analizy danych. Jego zainteresowania zawodowe dotyczą rozwiązań wspierających rozwój.

Współpracował z takimi firmami jak: General Motors, PKO BP, Bank Gospodarstwa Krajowego, Inergy, Ericsson, Scania, Scandinavian Tobacco, Amplico Life, ING Bank Ślaski, Danone, LU, Kraft, Oticon, Orlen Gas, Hartmann, Energis, PepsiCo, Tesco, Warbud, Unimot, Heinz, Signal iDuna, Centertel, AkzoNobel, Maspex, Nutricia, Urząd ds. Cudzoziemców, Murator, Formpol, Amgen.

GOTOWY DO PRACY Z NAMI ?