Loading...

Mennica Usług Szkoleniowych

Projekt pod nazwą
“MENNICA USŁUG SZKOLENIOWYCH”
To przedsięwzięcie skierowane do właścicieli mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy
działając na terenie województwa łódzkiego dążą do rozwoju zawodowego swoich pracowników
poprzez zapewnienie im udziału w kursach, szkoleniach, warsztatach, studiach podyplomowych podnosząc
tym samym ich dotychczas zdobytą wiedzę w danym obszarze zainteresowania. To projekt nastawiony
na zwiększenie kompetencji kadr w regionie łódzkim co w efekcie przyczyni się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku poprzez podniesienie jakości oferowanych przez nie produktów i usług.

LIDER PROJEKTU

PARTNERZY PROJEKTU

Łódzki Dom Biznesu logo

ldb.net.pl

intigo.ai

GMINA MOSZCZENICA

ug.moszczenica.eu

Cel projektu

Wzrost konkurencyjności co najmniej 80% z 540 przedsiębiorstw sektora MŚP w woj. łódzkim poprzez podniesienie kwalifikacji i kompetencji co najmniej 80% z 2700 (1566 M i 1134 K) pracowników w ramach realizacji usług rozwojowych dostosowanych do potrzeb sektora MŚP wybieranych z BUR z wykorzystaniem podejścia popytowego oferującego wsparcie w formie elektronicznych bonów rozwojowych w okresie realizacji projektu (tj. 01.06.2018-31.12.2019).

Planowane efekty:

  1. Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie: 432
  2. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu: 2160
  3. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu: 304
  4. Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu: 360
  5. Liczba wdrożonych w ramach projektu elektronicznych systemu dystrybucji bonów: 1

Wartość projektu: 23 007 085,20 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 19 119 085,20 zł