Loading...

Miesiąc: Listopad 2017

JEREMIE2 ruszyło w Łódzkiem

Ponad 671 mln zł – na taką kwotę została w województwie łódzkim podpisana umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach RPO WŁ. Nowa umowa przewiduje nie tylko kontynuację dobrych praktyk z perspektywy finansowej 2007-2013 w zakresie zwrotnych form wsparcia rozwoju sektora MŚP regionu łódzkiego, ale również wprowadza nową ofertę instrumentów zwrotnych odnoszącą się do finansowania projektów inwestycyjnych z zakresu poprawy efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej i budownictwa mieszkaniowego oraz wsparcia rynku pracy poprzez udzielanie preferencyjnego finansowania osobom pozostającym bez pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zwrotna pomoc finansowa w postaci preferencyjnych pożyczek i poręczeń będzie udzielana za pośrednictwem wybranych przez BGK funduszy pożyczkowych i poręczeniowych czy banków komercyjnych i spółdzielczych czyli tzw. pośredników finansowych, którzy już bezpośrednio będą udzielać małym i średnim firmom wsparcia. CZYTAJ WIĘCEJ