Loading...

Innowacyjny biznes

Kreatywny i nastawiony na rozwój. Podążający za zmieniającymi się trendami i gotowy na optymalizację swojego działania. Poszukujący nowych wyzwań, nowych klientów i nowych produktów. Wspieramy te procesy i pomagamy w doskonaleniu tak aby maksymalizować zysk przy jednoczesnym zachowaniu pasji do przedsiębiorczości. Zobacz w czym możemy być pomocni…

Nowoczesny samorząd

Otwarty i przyjazny dla swoich mieszkańców. Profesjonalnie zarządzający tym co w samorządzie daje poczucie przynależności do społeczności lokalnej. Samorząd który stale się doskonali i poszukuje dobrych, sprawdzonych praktyk w każdym aspekcie funkcjonowania – tak na codzień jak i w perspektywie przyszłości. Zobacz w czym możemy być pomocni…

Przedsiębiorczy świat nauki

Proponujący coraz nowsze rozwiązania i poszukujący tego czego jeszcze poprzez naukę nie odkryto. Nastawiony na stałą współprace z małym, średnim i dużym  biznesem w każdym aspekcie udoskonalania usług, produktów i procesów. Sprawnie budujący sieć kooperacji do budowy platform wymiany doświadczeń oraz komercjalizacji wiedzy. Zobacz w czym możemy być pomocni…

OFERTA SZKOLENIOWA ŁÓDZKIEGO DOMU BIZNESU

Instytut Europejski Fundusze Unijne
Etap I

Analizujemy zadanie.
Weryfikujemy zasoby i możliwości.
Przewidujemy ryzyka i szacujemy koszty.

Etap II

Opracowujemy modele działania.
Wyznaczamy harmonogramy.
Delegujemy zadania i przydzielamy role.

Etap III

„Budujemy prototypy” które starannie i etapowo testujemy.
Monitorujemy przebieg prac.
Optymalizujemy czynności i dokonujemy stosownych korekt.

Etap IV

Prezentujemy rezultaty.
Oceniamy efekty i wyciągamy wnioski.
Badamy satysfakcję naszych klientów.

nieprzespane noce
uścisków dłoni
omówionych tematów
zadań do wykonania

Czy wiecie, że...?