6

10.12.2022

#SEHUBS

Warna, drugi dzień programu realizowanego w Polsce, Bułgarii, Włoszech i Grecji obejmującego szkolenia i wymianę dobrych praktyk przedsiębiorstw społecznych, przeznaczonego dla menedżerów i pracowników - #SEHUBS. Pierwsze spotkanie w szkole dla dzieci niewidomych oraz posiadających wiele dysfunkcji, którą 117 lat temu założył jej obecny patron 𝗱𝗿 𝗜𝘃𝗮𝗻 𝗦𝗵𝗶𝘀𝗵𝗺𝗮𝗻𝗼𝘃. Pod opieką Pani Dyrektor 𝗪𝗮𝗹𝗲𝗻𝘁𝘆𝗻𝘆 𝗬𝗼𝗿𝗱𝗮𝗻𝗼𝘃𝗲𝗷 zapoznaliśmy się z niesamowitą historią szkoły oraz współczesnymi praktykami wpisanymi w edukację i rozwój uczniów. W drugiej części dnia odwiedziliśmy 𝗙𝘂𝗻𝗱𝗮𝗰𝗷𝗲̨ Карин Дом oraz nowo wybudowane, ultra nowoczesne centrum funkcjonalne, w którym terapeuci Fundacji świadczą kompleksowe usługi zdrowotne i edukacyjne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami. Poznaliśmy szczegóły codziennej pracy specjalistów z dziećmi, metody i skalę angażowania wolontariuszy. Nie mogliśmy się oprzeć i z przyjemnością zakupiliśmy urocze świąteczne dekoracje i kartki, wspierając tym samym fundację, która jak każdy NGO i SE, codziennie musi dbać o zapewnienie środków na swoje działania.Koordynatorami programu są PRISM Impresa Sociale (Włochy), Ateny Instytut Uczenia się przez całe życie (Grecja), Български център за нестопанско право-БЦНП (Bułgaria) oraz University of Lodz„𝑻𝒉𝒆 𝒔𝒉𝒂𝒅𝒐𝒘𝒊𝒏𝒈 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎 𝒊𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒕 𝒐𝒇 𝒕𝒉𝒆 𝑺𝑬𝑯𝑼𝑩𝑺 𝑪𝒐-𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒊𝒏𝒈 𝑯𝒖𝒃𝒔 𝒇𝒐𝒓 𝑺𝒐𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑬𝒏𝒕𝒆𝒓𝒑𝒓𝒊𝒔𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒋𝒆𝒄𝒕 𝟔𝟐𝟏𝟒𝟐𝟏-𝑬𝑷𝑷-𝟏-𝟐𝟎𝟐𝟎-𝟏-𝑰𝑻-𝑬𝑷𝑷𝑲𝑨𝟑-𝑰𝑷𝑰-𝑺𝑶𝑪-𝑰𝑵. 𝑻𝒉𝒊𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒋𝒆𝒄𝒕 𝒉𝒂𝒔 𝒃𝒆𝒆𝒏 𝒇𝒖𝒏𝒅𝒆𝒅 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒔𝒖𝒑𝒑𝒐𝒓𝒕 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝒕𝒉𝒆 𝑬𝒖𝒓𝒐𝒑𝒆𝒂𝒏 𝑪𝒐𝒎𝒎𝒊𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏. 𝑻𝒉𝒊𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎 𝒓𝒆𝒇𝒍𝒆𝒄𝒕𝒔 𝒕𝒉𝒆 𝒗𝒊𝒆𝒘𝒔 𝒐𝒏𝒍𝒚 𝒐𝒇 𝒕𝒉𝒆 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒏𝒕𝒔, 𝒂𝒏𝒅 𝒕𝒉𝒆 𝑪𝒐𝒎𝒎𝒊𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏 𝒄𝒂𝒏𝒏𝒐𝒕 𝒃𝒆 𝒉𝒆𝒍𝒅 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒐𝒏𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆 𝒇𝒐𝒓 𝒂𝒏𝒚 𝒖𝒔𝒆 𝒘𝒉𝒊𝒄𝒉 𝒎𝒂𝒚 𝒃𝒆 𝒎𝒂𝒅𝒆 𝒐𝒇 𝒕𝒉𝒆 𝒊𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒆𝒅 𝒕𝒉𝒆𝒓𝒆𝒊𝒏.“

Czytaj więcej...

foto

08.12.2022

𝗦𝗘𝗛𝗨𝗕𝗦 𝗖𝗼-𝗰𝗿𝗲𝗮𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗛𝘂𝗯𝘀 𝗳𝗼𝗿 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝗽𝗿𝗶𝘀𝗲𝘀

Od wczoraj bierzemy udział w programie wymiany doświadczeń między przedsiębiorstwami społecznymi z Polski i Bułgarii pt. 𝗦𝗘𝗛𝗨𝗕𝗦 𝗖𝗼-𝗰𝗿𝗲𝗮𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗛𝘂𝗯𝘀 𝗳𝗼𝗿 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝗽𝗿𝗶𝘀𝗲𝘀. Dokładnie w Warnie wizytujemy niesamowitych ludzi, społeczników z misją i ogromnym, wspaniałym sercem, tworzących Fundację “Radość dla naszych dzieci” (“Joy for our children” Foundation). Dzisiaj świetnie bawiliśmy się w piekarni “Radość”, w której w specjalnie nadzorowanych warunkach na co dzień pracują niepełnosprawni młodzi ludzie w wieku powyżej 18 lat. Aby nie zjeść wszystkich przepysznych wypieków i słodkości, udaliśmy się następnie do Społecznego Centrum Rehabilitacji i Integracji, które także jest prowadzone przez Fundację. Tutaj, niepełnosprawne dzieci w wieku od 2 do 18 lat o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pod opieką terapeutów, psychologów, animatorów, psychoterapeutów i wielu innych specjalistów otrzymują wsparcie i pomoc dające im szanse na integrację i funkcjonowanie w społeczeństwie. Narine Bankova, Sylvia Dimova, Elizabeth Todorova …jesteście aniołami, a wraz z waszym zespołem, wykonujecie niesamowitą „robotę”. Wielkie brawa i szacunek.Podsumowaniem dnia było spotkanie online z Aylin Yumerova, Dyrektorem w Bulgarian Center for Not-for-Profit Law. Doskonale, że mogliśmy poznać bliżej swoje instytucje i obszary zainteresowania. 𝑾𝒆𝒅ł𝒖𝒈 𝒎𝒏𝒊𝒆 𝒕𝒐 𝒋𝒆𝒅𝒚𝒏𝒊𝒆 𝒌𝒘𝒆𝒔𝒕𝒊𝒂 𝒄𝒛𝒂𝒔𝒖 𝒌𝒊𝒆𝒅𝒚 𝒑𝒓𝒛𝒚𝒋𝒅𝒛𝒊𝒆 𝒏𝒂𝒎 𝒘𝒔𝒑𝒐́𝒍𝒏𝒊𝒆 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒐𝒘𝒂𝒄́ 𝒄𝒊𝒆𝒌𝒂𝒘𝒆 𝒊 𝒘𝒂𝒓𝒕𝒐𝒔́𝒄𝒊𝒐𝒘𝒆 𝒊𝒏𝒊𝒄𝒋𝒂𝒕𝒚𝒘𝒚- w taki cudowny sposób opisał Wam nasz dzielny Wiceprezes Maciej Kokotek.

Czytaj więcej...

07.12.2022

𝑺𝑬𝑯𝑼𝑩𝑺 𝑪𝒐-𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒊𝒏𝒈 𝑯𝒖𝒃𝒔 𝒇𝒐𝒓 𝑺𝒐𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑬𝒏𝒕𝒆𝒓𝒑𝒓𝒊𝒔𝒆𝒔

Podróż do Warny przebiegła pomyślnie. Zaczynam więc 6 dniowy wyjazd studyjny, którego gospodarzem jest przedsiębiorstwo społeczne Fundacja "Radość dla naszych dzieci". Dzisiaj poza transferem i zakwaterowaniem w hotelu, udało nam się spotkać i omówić plany na najbliższe dni.Oj będzie się działo 🙂

Czytaj więcej...

webinar2

02.12.2022

drugi i ostatni z cyklu webinarów: „Innowacje, działania rozwojowe oraz jakość i bezpieczeństwo żywności”. - podsumowanie

W dniu wczorajszym tj. 01.12.2022 r. odbył się drugi webinar w tematyce: „Innowacje, działania rozwojowe oraz jakość i  bezpieczeństwo żywności”. Wydarzenie zostało przygotowane przez Fundację R&D HUB oraz Łódzki Dom Biznesu. Webinar rozpoczął się od prezentacji wyników badania „Działalność inwestycyjna i innowacyjna przedsiębiorstw sektora rolno spożywczego na przykładzie województwa łódzkiego„, którą przeprowadził dr Janusz Kornecki z E4FUTURE sp. z o.o. Dane pozyskane od respondentów posłużyły realizatorom w zdiagnozowaniu m.in. sposobów pozyskiwania innowacji w badanych firmach, czynników stymulujących podejmowanie decyzji o konieczności wdrażania innowacji oraz barier w prowadzeniu działalności innowacyjnej i wdrażaniu wyników prac B+R w badanych firmach.Druga prezentacja poprowadzona przez Piotra Szablewskiego, eksperta z Łódzkiego Domu Biznesu, dotycząca oferty ARiMR, przybliżyła możliwość uzyskania wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem” objętego PROW na lata 2014-2020. Pomoc skierowana jest do rolników, którzy w ramach prowadzonej działalności rolniczej posiadają umowę ubezpieczenia drobiu, bydła lub świń od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą.O Formach współpracy w sektorze agro prezentację poprowadził Mariusz Szklarek, Prezes Advisou sp. z o.o.. Uczestnicy dowiedzieli się m.in. o programie „Współpraca” tj. wsparciu w tworzeniu i działaniach grup operacyjnych EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa. Prowadzący przybliżył korzyści tworzenia Grup producentów rolnych, które są modelem biznesowym rozumianym jako forma przedsiębiorczości oparta na współpracy producentów w podstawowych obszarach rolniczej działalności - zaopatrzenia w środki produkcji, produkcji, marketingu i wspólnego użytkowania maszyn. Ostatnia część prezentacji dotyczyła inicjatyw klastrowych w rolnictwie i sektorze agro. Omówiono korzyści i problemy w tworzeniu powiązanych ze sobą sieci pionowych i poziomych zależności, konkurujących i współpracujących ze sobą podmiotów, przedsiębiorstw a także instytucji i organizacji.Jedną z ciekawszych prezentacji poprowadził radca prawny Arkadiusz Szymański w temacie „Własność rolnicza i jej ochrona”. Odniesiono się do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Przedstawiono zasady nabywania gruntów rolnych, rolę i działania KOWR, a także ograniczenia inwestycyjne na nieruchomościach rolnych.Prezentacja zamykająca webinar dotyczyła profesjonalnego doradztwa i wsparcia dla rolników i producentów rolnych świadczonego przez samorząd rolniczy – Izby Rolnicze. Prowadzący omówił podstawy prawne funkcjonowania Izb, kompetencje i główne obszary działalności. Poparł konkretnymi przykładami w oparciu o funkcjonowanie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.Po każdej z prezentacji odbyła się krótka runda pytań i odpowiedzi.Był to ostatni z cyklu dwóch webinarów w tej tematyce jakie Łódzki Dom Biznesu przygotował we współpracy z Fundacją R&D HUB. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za aktywny udział!

Czytaj więcej...

WEBINAR2

28.11.2022

Webinar 2 "Innowacje, działania rozwojowe oraz jakość i bezpieczeństwo żywności"

🌿👨‍🌾🚜🐷🐮 🌿👨‍🌾🚜🐷🐮 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem innowacji, rozwoju i bezpieczeństwa w szeroko pojętej tematyce rolniczej na 2 już z cyklu Webinar organizowany przez ŁDB wraz z partnerem Fundacja R&D Hub już 01.12.2022 r. o godz. 13.00.PROGRAM 2 webinaru:𝗣𝗿𝗲𝗹𝗲𝗴𝗲𝗻𝗰𝗶 𝗶 𝘁𝗲𝗺𝗮𝘁𝘆𝗸𝗮 𝘄𝘆𝘀𝘁𝗮̨𝗽𝗶𝗲𝗻́:"Działalność inwestycyjna i innowacyjna przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego na przykładzie województwa łódzkiego". dr Janusz Kornecki E4FUTURE sp. z o.o."Zarządzanie ryzykiem" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. - 𝗣𝗶𝗼𝘁𝗿 𝗦𝘇𝗮𝗯𝗹𝗲𝘄𝘀𝗸𝗶 Ł𝗼́𝗱𝘇𝗸𝗶 𝗗𝗼𝗺 𝗕𝗶𝘇𝗻𝗲𝘀𝘂 𝘀𝗽. 𝘇 𝗼.𝗼."Formy współpracy w sektorze agro". – 𝗠𝗮𝗿𝗶𝘂𝘀𝘇 𝗦𝘇𝗸𝗹𝗮𝗿𝗲𝗸 𝗔𝗱𝘃𝗶𝘀𝗼𝘂 𝘀𝗽. 𝘇 𝗼.𝗼."Własność rolnicza i jej ochrona" - radca prawny Arkadiusz Szymański"Rola i zasady działania doradztwa rolniczego w Polsce na przykładzie funkcjonowania Izb Rolniczych" - Maciej Kokotek Wiceprezes Ł𝗼́𝗱𝘇𝗸𝗶 𝗗𝗼𝗺 𝗕𝗶𝘇𝗻𝗲𝘀𝘂 𝘀𝗽. 𝘇 𝗼.𝗼.🔎Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 23.11.2022 r. na adres mailowy ✉ promocja@ldb.net.pl

Czytaj więcej...

webinar

28.11.2022

pierwszy z cyklu dwóch webinarów: „Innowacje, działania rozwojowe oraz jakość i bezpieczeństwo żywności”.

Od podsumowania poziomu innowacyjności polskiego rolnictwa i sektora rolno-spożywczego rozpoczął się webinar w tematyce: „Innowacje, działania rozwojowe oraz jakość i  bezpieczeństwo żywności”.Zebrani w dniu 24.11.2022r., uczestnicy na początek zapoznali się z wynikami raportu jakie zaprezentował dr Janusz Kornecki, ekspert i Prezes w E4FUTURE sp. z o.o. Druga prezentacja poprowadzona przez Piotra Szablewskiego, dotycząca oferty ARiMR, przybliżyła możliwości pozyskania zewnętrznego finansowania MŚP na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzenia do obrotu produktów rolnych. Z kolei o technologiach energetycznych w sektorze agro prezentację poprowadził Mariusz Szklarek , Prezes Advisou sp. z o.o. Uczestnicy dowiedzieli się m.in. o korzyściach jakie przynoszą projekty „parasolowe” w zakresie instalacji PV realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na terenach wiejskich.  Zaprezentowano również nowoczesne technologie w obszarze biogazu, jakim jest rozwiązanie, bazujące na wykorzystaniu używanych kontenerów transportowych, zmodyfikowanych do pełnienia funkcji modułowej biogazowni, która mogłaby być zasilana odpadami organicznymi wytwarzanymi w większości średnich gospodarstw rolnych. Z kolei o zintegrowanym podejściu do zarządzania produktywnością gleby z wykorzystaniem technologii komputerowych i satelitarnych opowiedział mgr inż. Piotr Kociołek, doradca i ekspert rolniczy ze spółki SAM-ROL. Z pewnością w pamięci uczestników doskonale zapadnie prezentacja Stanisława Pałki, eksperta i właściciela Łódzkiego Centrum Jakości Artykułów Spożywczych, który w bardzo praktyczny i obrazowy sposób przybliżył tematykę związaną ze standardami jakościowymi w bezpieczeństwie żywności, znakowaniem i kontrolą laboratoryjną produktów. Po każdej z prezentacji odbyła się także krótka runda pytań i odpowiedzi. Był to pierwszy z cyklu dwóch webinarów w tej tematyce jakie Łódzki Dom Biznesu przygotowuje we współpracy z Fundacją R&D HUB. Na kolejny zapraszamy wszystkich zainteresowanych już 1 grudnia 2022 r. Szczegółowe informacje wkrótce na naszych profilach.Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za aktywny udział!

Czytaj więcej...

kto pytał

18.11.2022

Webinar "Innowacje, działania rozwojowe oraz jakość i bezpieczeństwo żywności"

🌿👨‍🌾🚜🐷🐮 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem innowacji, rozwoju i bezpieczeństwa w szeroko pojętej tematyce rolniczej na Webinar organizowany przez ŁDB wraz z partnerem Fundacja R&D Hub już 24.11.2022 r. o godz. 13.00.ℙℝ𝕆𝔾ℝ𝔸𝕄:𝗣𝗿𝗲𝗹𝗲𝗴𝗲𝗻𝗰𝗶 𝗶 𝘁𝗲𝗺𝗮𝘁𝘆𝗸𝗮 𝘄𝘆𝘀𝘁𝗮̨𝗽𝗶𝗲𝗻́:1. Innowacje i rozwój w rolnictwie i sektorze rolno-spożywczym – prezentacja wyników. - 𝗱𝗿 𝗝𝗮𝗻𝘂𝘀𝘇 𝗞𝗼𝗿𝗻𝗲𝗰𝗸𝗶 𝗘𝟰𝗙𝗨𝗧𝗨𝗥𝗘 𝘀𝗽. 𝘇 𝗼.𝗼.2. Możliwości zewnętrznego finansowania MŚP na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzenia do obrotu produktów rolnych. - 𝗣𝗶𝗼𝘁𝗿 𝗦𝘇𝗮𝗯𝗹𝗲𝘄𝘀𝗸𝗶 Ł𝗼́𝗱𝘇𝗸𝗶 𝗗𝗼𝗺 𝗕𝗶𝘇𝗻𝗲𝘀𝘂 𝘀𝗽. 𝘇 𝗼.𝗼.3. Technologie energetyczne w sektorze agro. – 𝗠𝗮𝗿𝗶𝘂𝘀𝘇 𝗦𝘇𝗸𝗹𝗮𝗿𝗲𝗸 𝗔𝗱𝘃𝗶𝘀𝗼𝘂 𝘀𝗽. 𝘇 𝗼.𝗼.4. Rolnictwo precyzyjne. - 𝗺𝗴𝗿 𝗶𝗻𝘇̇. 𝗣𝗶𝗼𝘁𝗿 𝗞𝗼𝗰𝗶𝗼ł𝗲𝗸 𝗦𝗔𝗠-𝗥𝗢𝗟 𝘀𝗽. 𝘇 𝗼.𝗼. 5. Produkcja napojów bezalkoholowych, wód mineralnych oraz pozostałych wód butelkowanych. Produkt Regionalny a wprowadzenie produktu na rynek zagraniczny.- 𝗣𝗮𝘄𝗲ł 𝗦𝗮𝗸𝗿𝗮𝗷𝗱𝗮 𝗣.𝗣.𝗛.𝗨 𝗗𝘂𝗻𝗶𝗻𝗲𝘅 𝗜𝗜6. Standardy jakościowe w bezpieczeństwie żywności, znakowanie i kontrola laboratoryjna produktów. – 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗶𝘀ł𝗮𝘄 𝗣𝗮ł𝗸𝗮 Ł𝗼́𝗱𝘇𝗸𝗶𝗲 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂𝗺 𝗝𝗮𝗸𝗼𝘀́𝗰𝗶 𝗔𝗿𝘁𝘆𝗸𝘂ł𝗼́𝘄 𝗦𝗽𝗼𝘇̇𝘆𝘄𝗰𝘇𝘆𝗰𝗵.🔎Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 23.11.2022 r. na adres mailowy ✉ promocja@ldb.net.pl

Czytaj więcej...

prad

17.11.2022

Kto może skorzystać zamrożenia cen energii elektrycznej.

od 1 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku - Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej – mają prawo ubiegać się o tańszy prąd.Oświadczenie złóż do 30.11.2022 r.:• osobiście, pocztą tradycyjną lub elektronicznie do swojego dostawcy energii elektrycznej. Pamiętaj! Oświadczenie składane elektronicznie musisz podpisać podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Oświadczenie składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.instrukcja oświadczenia:wzór oświadczenia:

Czytaj więcej...

zdjecie

08.10.2022

Dzień Otwarty Funduszy Europejskich 2022

‼👥 🇵🇱🇪🇺🚀 Przygotowaliśmy wczoraj wspólnie z FLOW Piotr Józwiak pokazując możliwości Cyfrowego Centrum Kompetencji, stanowiącego ciekawe uzupełnienie oferty hiPARK coworking&more.Nie spodziewaliśmy się takiej intensywności rozmów, wymiany informacji i doświadczeń. Prezentacje firm -level pro a następującej po nich dyskusji i networkingu nie było końca. 📡📽 FLOW Piotr Józwiak, brawo za profesjonalizm, przygotowanie i realizację wywiadów i materiału video. Dziękujemy wszystkim przybyłym, szczególnie Jakub Żebrowski Mundi Studio, Edyta Karpińska  Edit Group, Filip Stratyński , Filip Kona, Tomasz Szymałkowski  Pieniądze dla biznesu.💪👍😍Mamy nadzieję, że inspiracje i wczorajsza energia, natchną was do kolejnych działań, rozwoju i oczywiście kontaktów z hiPARK coworking i Cyfrowym Centrum Kompetencji FLOW Piotr Józwiak.

Czytaj więcej...

szkolenie

18.08.2022

𝗔𝗸𝘁𝘂𝗮𝗹𝗻𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗯𝗹𝗲𝗺𝘆 𝗿𝗼𝗹𝗻𝗶𝗰𝘁𝘄𝗮, 𝘄 𝘁𝘆𝗺 𝘀𝗽𝗿𝘇𝗲𝗱𝗮𝘇̇ 𝘇̇𝘆𝘄𝗻𝗼𝘀́𝗰𝗶 𝗽𝗿𝘇𝗲𝘇 𝗿𝗼𝗹𝗻𝗶𝗸𝗼́𝘄 𝘄 𝗿𝗮𝗺𝗮𝗰𝗵 𝗼𝗯𝗼𝘄𝗶𝗮̨𝘇𝘂𝗷𝗮̨𝗰𝘆𝗰𝗵 𝗽𝗿𝘇𝗲𝗽𝗶𝘀𝗼́𝘄 𝗽𝗿𝗮𝘄𝗻𝘆𝗰𝗵 𝗱𝗼𝘁𝘆𝗰𝘇𝗮̨𝗰𝘆𝗰𝗵 𝗿𝗼𝗹𝗻𝗶𝗰𝘇𝗲𝗴𝗼 𝗵𝗮𝗻𝗱𝗹𝘂 𝗱𝗲𝘁𝗮𝗹𝗶𝗰𝘇𝗻𝗲𝗴𝗼 (𝗥𝗛𝗗)” - szkolenie zakończone

W dniu 13 sierpnia 2022 r. w godz. 10.00-16.00 w Sali OSP Smulsko (pow. turecki), zorganizowano czwarte szkolenie przeznaczone dla rolników, kół gospodyń wiejskich i przedsiębiorców w temacie: „𝗔𝗸𝘁𝘂𝗮𝗹𝗻𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗯𝗹𝗲𝗺𝘆 𝗿𝗼𝗹𝗻𝗶𝗰𝘁𝘄𝗮, 𝘄 𝘁𝘆𝗺 𝘀𝗽𝗿𝘇𝗲𝗱𝗮𝘇̇ 𝘇̇𝘆𝘄𝗻𝗼𝘀́𝗰𝗶 𝗽𝗿𝘇𝗲𝘇 𝗿𝗼𝗹𝗻𝗶𝗸𝗼́𝘄 𝘄 𝗿𝗮𝗺𝗮𝗰𝗵 𝗼𝗯𝗼𝘄𝗶𝗮̨𝘇𝘂𝗷𝗮̨𝗰𝘆𝗰𝗵 𝗽𝗿𝘇𝗲𝗽𝗶𝘀𝗼́𝘄 𝗽𝗿𝗮𝘄𝗻𝘆𝗰𝗵 𝗱𝗼𝘁𝘆𝗰𝘇𝗮̨𝗰𝘆𝗰𝗵 𝗿𝗼𝗹𝗻𝗶𝗰𝘇𝗲𝗴𝗼 𝗵𝗮𝗻𝗱𝗹𝘂 𝗱𝗲𝘁𝗮𝗹𝗶𝗰𝘇𝗻𝗲𝗴𝗼 (𝗥𝗛𝗗)”. W szkoleniu uczestniczyło 11 rolników z powiatu tureckiego. Była to grupa zajmująca się różnorodną produkcją rolniczą, aczkolwiek głównie produkcją zbóż oraz małym przetwórstwem warzyw i owoców Obecne na szkoleniu były również Panie z KGW zajmujące się produkcją domową pierogów, dżemów i innych przetworów owocowo-warzywnych. Uczestnicy wysłuchali prezentacji oraz obejrzeli film z przykładami RHD. Uczestnicy na spotkaniu zadawali dużo pytań dotyczących możliwości podjęcia przez rolnika handlu detalicznego przy małej produkcji owoców, warzyw czy też przetwórstwie zbóż

Czytaj więcej...

szkolenie

12.08.2022

szkolenie przeznaczone dla rolników, kół gospodyń wiejskich i przedsiębiorców - realizacja

W dniu 5 sierpnia 2022 r. w godz. 10.00-16.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lelów (Śląskie), zorganizowano trzecie szkolenie przeznaczone dla rolników, kół gospodyń wiejskich i przedsiębiorców w temacie: „𝗔𝗸𝘁𝘂𝗮𝗹𝗻𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗯𝗹𝗲𝗺𝘆 𝗿𝗼𝗹𝗻𝗶𝗰𝘁𝘄𝗮, 𝘄 𝘁𝘆𝗺 𝘀𝗽𝗿𝘇𝗲𝗱𝗮𝘇̇ 𝘇̇𝘆𝘄𝗻𝗼𝘀́𝗰𝗶 𝗽𝗿𝘇𝗲𝘇 𝗿𝗼𝗹𝗻𝗶𝗸𝗼́𝘄 𝘄 𝗿𝗮𝗺𝗮𝗰𝗵 𝗼𝗯𝗼𝘄𝗶𝗮̨𝘇𝘂𝗷𝗮̨𝗰𝘆𝗰𝗵 𝗽𝗿𝘇𝗲𝗽𝗶𝘀𝗼́𝘄 𝗽𝗿𝗮𝘄𝗻𝘆𝗰𝗵 𝗱𝗼𝘁𝘆𝗰𝘇𝗮̨𝗰𝘆𝗰𝗵 𝗿𝗼𝗹𝗻𝗶𝗰𝘇𝗲𝗴𝗼 𝗵𝗮𝗻𝗱𝗹𝘂 𝗱𝗲𝘁𝗮𝗹𝗶𝗰𝘇𝗻𝗲𝗴𝗼 (𝗥𝗛𝗗)”. W szkoleniu uczestniczyli rolnicy głównie z powiatu częstochowskiego. Była to grupa zajmująca się różną produkcją rolniczą, głównie produkcją miodów oraz małym przetwórstwem warzyw i owoców. Wśród uczestników znalazły się także bardzo aktywne członkinie kół gospodyń wiejskich. Uczestnicy wysłuchali przygotowanej prezentacji oraz zapoznali się z materiałem filmowym pokazującym konkretne przykłady RHD. Uczestnicy byli bardzo zainteresowani prezentowaną tematyką. Na koniec spotkania zadawali dużo pytań dotyczących możliwości podjęcia przez rolnika handlu detalicznego przy małej produkcji owoców, warzyw czy miodów w gospodarstwie rolnym.

Czytaj więcej...

skzolenie

08.08.2022

Aktualne problemy rolnictwa, w tym sprzedaż żywności przez rolników w ramach obowiązujących przepisów prawnych dotyczących rolniczego handlu detalicznego (RHD)

Przed nami kolejne już 3 szkolenie dla rolników, przedsiębiorców oraz członkiń i członków kół gospodyń wiejskich. Wspólnie z Fundacja R&D Hub dzięki wsparciu z Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego przygotowujemy sektor rolno spożywczy do nadchodzących zmian.𝗭𝗮𝗽𝗿𝗮𝘀𝘇𝗮𝗺𝘆, 𝟭𝟯 𝘀𝗶𝗲𝗿𝗽𝗻𝗶𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟮 𝗿. Ochotnicza Straż Pożarna (sala główna), 62-731 Smulsko, pow. turecki𝗽𝗼𝗰𝘇𝗮̨𝘁𝗲𝗸 𝗴𝗼𝗱𝘇. 𝟭𝟬.𝟬𝟬. 𝘄 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗶𝗲: Jak zdobyć dodatkowe źródła dochodów z gospodarstwa rolnego. Produkty sprzedawane przez rolników w ramach RHD. Dodatkowe dochody w gospodarstwie rolnym - korzystne przepisy dla RHD od 2022 roku. Komu i gdzie rolnik może sprzedawać żywność w ramach rolniczego handlu detalicznego. Jak rozpocząć rolniczy handel detaliczny. Wymagania dla sprzedawanych przez rolnika produktów. Oznakowanie produkowanej żywności przez rolników. Omówienie aktualnych problemów w rolnictwie. Dyskusja – sesja pytań.

Czytaj więcej...

axelo

01.08.2022

II edycja Akademii Sukcesyjnej Excellence Academy - zachęcamy do udziału

Szukasz nowych perspektyw zawodowych?Centrum Transferu Biznesu w Łódzkim Domu Biznesu zachęca do zapoznania się z ofertą sukcesja.pl Niebawem rusza II edycja Akademii Sukcesyjnej Excellence Academy, po której ukończeniu możesz zostać Doradcą Sukcesyjnym. Obecnie setki tysięcy polskich przedsiębiorców z lat 90-tych stoi przed wyzwaniem przekazania swoich firm kolejnemu pokoleniu. Ten proces nazywa się sukcesją i w tym właśnie procesie pomaga AXELO Sukcesje.Zdobądź multidyscyplinarne kompetencje w nowym i prestiżowym zawodzieChcesz poznać szczegóły Napisz do: piotr.muniak@sukcesje.pl

Czytaj więcej...

reacteu

31.07.2022

REACT-EU dla MŚP z Województwa Łódzkiego

zachęcamy do zapoznania się programem realizowanym przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 7 września 2022 r. godz. 8.00, a kończy 28 września 2022 r. godz. 16.00 Alokacja 𝟮𝟰 𝟰𝟰𝟰 𝟭𝟰𝟮,𝟲𝟮 𝗣𝗟𝗡Dofinansowanie przeznaczone będzie na wsparcie MŚP w regionie łódzkim w zakresie odbudowy i zwiększenia odporności gospodarczej po kryzysie związanym z COVID-19. Minimalna kwota dofinansowania projektu – nie została określona Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 300 000,00 zł. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – nie została określona. Maksymalny poziom dofinansowania pomocy udzielanej wnioskodawcy w ramach konkursu wynosi 85%. Kto może uzyskać dofinansowanie:Mikro, małe średnie przedsiębiorstwo (MŚP) zapraszamy do kontaktu: biuro@ldb.net.pl, 573 444 043

Czytaj więcej...

28.07.2022

Aktualne problemy rolnictwa, w tym sprzedaż żywności przez rolników w ramach obowiązujących przepisów prawnych dotyczących rolniczego handlu detalicznego (RHD)

Rolnictwo to ważny sektor naszej gospodarki. Aktywnie włączamy się w zieloną zmianę jaka nadchodzi. Wspólnie z Fundacja R&D Hub dzięki wsparciu z Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, kontynuujemy organizację szkoleń dla rolników, przedsiębiorców, członkiń kół gospodyń wiejskich. Tym razem dzięki współpracy z @gminalelow , zagościmy w Województwo Śląskie . 𝗭𝗮𝗽𝗿𝗮𝘀𝘇𝗮𝗺𝘆, 𝟱 𝘀𝗶𝗲𝗿𝗽𝗻𝗶𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟮 𝗿. 𝗨𝗿𝘇𝗮̨𝗱 𝗚𝗺𝗶𝗻𝘆 𝗟𝗲𝗹𝗼́𝘄 𝘂𝗹. 𝗦𝘇𝗰𝘇𝗲𝗸𝗼𝗰𝗶𝗻́𝘀𝗸𝗮 𝟭𝟴, 𝟰𝟮-𝟮𝟯𝟱 𝗟𝗲𝗹𝗼́𝘄 (𝘀𝗮𝗹𝗮 𝘀́𝗹𝘂𝗯𝗼́𝘄), 𝗽𝗼𝗰𝘇𝗮̨𝘁𝗲𝗸 𝗴𝗼𝗱𝘇. 𝟭𝟬.𝟬𝟬. 𝘄 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗶𝗲: Jak zdobyć dodatkowe źródła dochodów z gospodarstwa rolnego. Produkty sprzedawane przez rolników w ramach RHD. Dodatkowe dochody w gospodarstwie rolnym - korzystne przepisy dla RHD od 2022 roku. Komu i gdzie rolnik może sprzedawać żywność w ramach rolniczego handlu detalicznego. Jak rozpocząć rolniczy handel detaliczny. Wymagania dla sprzedawanych przez rolnika produktów. Oznakowanie produkowanej żywności przez rolników. Omówienie aktualnych problemów w rolnictwie. Dyskusja – sesja pytań.

Czytaj więcej...

power

14.07.2022

ZAKOŃCZENIE PRZYJMOWANIA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH - POWER do przedsiębiorczości

Informujemy, że wczoraj zakończyliśmy przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu POWER do przedsiębiorczości. Dziękujemy Państwu za zainteresowanie i złożone formularze. Kontakt – biuro projektu: ul. Piotrkowska 262/264, 90-361 Łódź, pokój 203Biuro czynne w dni robocze od godziny 8.00 do godz. 15.00tel. 573 444 044, 798 789 500, mail: nowafirma@ldb.net.pl

Czytaj więcej...

power

08.07.2022

PRZEDŁUŻENIE TERMINU NABORU FORMULARZY REKRUTACYJNYCH W PROJEKCIE POWER DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Jesteś młody i masz pomysł na własny biznes Mamy coś co przyciągnie Twoją uwagę.projekt „𝗣𝗢𝗪𝗘𝗥 𝗱𝗼 𝗽𝗿𝘇𝗲𝗱𝘀𝗶𝗲̨𝗯𝗶𝗼𝗿𝗰𝘇𝗼𝘀́𝗰𝗶”, będzie dla Ciebie idealny i obecnie mamy wydłużony termin naboru formularzy rekrutacyjnych do 13.07.2022 r.Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie nurtujące Cię pytanie, z Nami nie będziesz długo się zastanawiał ᴍᴜsɪsᴢ ᴛʏʟᴋᴏ sᴘᴇᴌɴɪᴄ́ ᴋɪʟᴋᴀ ᴡᴀʀᴜɴᴋᴏ́ᴡ:wiek 18-29 lat i pozostawać bez pracy (bezrobotni i bierni zawodowo) oraz musisz:utracić zatrudnienie po 1 marca 2020 r.lubnależeć do grupy w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy: osoby z kategorii NEET, osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach;miejsce zamieszkania – subregion łódzki: powiat łódzki-wschodni, pabianicki, zgierski, brzeziński;ᴡsᴢʏsᴛᴋᴏ sɪᴇ̨ ᴢɢᴀᴅᴢᴀ, ᴡɪᴇ̨ᴄ sᴛᴀʀᴛᴜᴊ ʀᴀᴢᴇᴍ ᴢ ɴᴀᴍɪ, ᴀ ᴍʏ ᴡ ᴢᴀᴍɪᴀɴ ᴅᴀᴍʏ ᴄɪ:wsparcie szkoleniowe,bezzwrotną dotację na otworzenie działalności w kwocie 23.050,00 złwparcie pomostowe w kwocie 2.800,00 zł przez pierwsze 6 miesięcy działalności.Masz pytania dzwoń/pisz:573444044nowafirma@ldb.net.pl

Czytaj więcej...

WYDLUZENIE NABORU

01.07.2022

PRZEDŁUŻENIE TERMINU NABORU FORMULARZY REKRUTACYJNYCH W PROJEKCIE POWER DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

❤️Informujemy, że nabór formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu „POWER do przedsiębiorczości” zostaje przedłużony do 08.07.2022 r. W przypadku wcześniejszego zakończenia naboru, zamieścimy stosowną informację na stronie internetowej projektu oraz w naszych mediach społecznościowych.Wymagane dokumenty składane podczas rekrutacji znajdują się w zakładce dokumenty do pobrania w projekcie power do przedsiębiorczościKontakt - biuro projektu: ul. Piotrkowska 262/264, pokój 203, 90-361 ŁódźBiuro czynne w dni robocze w godz. 8:00-15:00.  adres e-mail: nowafirma@ldb.net.pl tel. 573 444 044; 798 789 500; 

Czytaj więcej...

zajawka

25.06.2022

Dzień Otwarty w Łódzkim Domu Biznesu

Czytaj więcej...

power

21.06.2022

PRZEDŁUŻENIE TERMINU NABORU FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

❤️Informujemy, że nabór formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu „POWER do przedsiębiorczości” zostaje przedłużony do 30.06.2022 r. W przypadku wcześniejszego zakończenia naboru, zamieścimy stosowną informację na stronie internetowej projektu oraz w naszych mediach społecznościowych.Wymagane dokumenty składane podczas rekrutacji znajdują się w zakładce dokumenty do pobrania w projekcie power do przedsiębiorczościKontakt - biuro projektu: ul. Piotrkowska 262/264, pokój 203, 90-361 ŁódźBiuro czynne w dni robocze w godz. 8:00-15:00.  adres e-mail: nowafirma@ldb.net.pl tel. 573 444 044; 798 789 500; 

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka

Aktualności

Pożyczka JEREMIE2 z Łódzkim Domem Biznesu

24.05.2023

Pożyczka JEREMIE2 z Łódzkim Domem Biznesu

Prowadzisz małą firmę w województwie łódzkim? A może jesteś średnim przedsiębiorcą z pomysłem na poszerzenie swojej dzielności? Albo właśnie wpadłeś na świetny pomysł na swój pierwszy poważny biznes? Być może więc inicjatywa JEREMIE2 – pożyczka rozwojowa 2023 jest skierowana właśnie do ciebie!Garść faktów dotyczących pożyczek JEREMIE2 Program JEREMIE2 to nic innego jak pożyczka dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw stanowiąca mechanizm wsparcia ze środków Unii Europejskiej. W województwie łódzkim system udzielania i obsługi pożyczeń prowadzi Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego – tzw. Menadżer Funduszu Pożyczkowego.Pożyczka rozwojowa to atrakcyjna forma wsparcia, z niskim oprocentowaniem 2,3% w skali roku, które to wsparcie można przeznaczyć na wydatki:na środki trwałe, wartości niematerialne bądź prawne. W ramach inicjatywy JEREMIE2 pożyczki są udzielane w wysokości:od 5 tys. zł do 1,5 mln zł — dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,od 5 tys. zł do 70 tys. zł — dla mikro przedsiębiorców typu start-up.O pożyczkę mogą starać się przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego z zastrzeżeniem, że wsparta omawianą pożyczką inicjatywa umiejscowiona jest w województwie łódzkim. Istnieje również możliwość pozyskania pożyczki obrotowej na zakup produktów, materiałów, towarów do kwoty 1 500 000 zł. Łódzki Dom Biznesu wie, jak uzyskać pożyczkę w ramach JEREMIE 2Jednak jak pozyskać taką pożyczkę? Jak uniknąć błędów przy wypełnianiu wniosku? Jak mieć pewność, że złożyło się wszystkie wymagane dokumenty? Aby uniknąć wszystkich tych pytań, przed złożeniem wniosku warto skierować swoje kroki do Łódzkiego Domu Biznesu.Oczywiście możesz samodzielnie starać się przebrnąć przez dokumenty aplikacyjne: regulamin funduszu, wzór wniosku, kwestionariusz osobowy, zaświadczenia, pomoc de minimis … Uff, dużo tego – a to i tak nie wszystko! Zamiast tego, lepiej zwróć się do fachowców.Łódzki Dom Biznesu jest znany z działalności doradczej oraz szkoleniowej z zakresu pozyskiwania środków finansowych z programów wspólnotowych Unii Europejskiej. Jedną z naszych kluczowych kompetencji jest profesjonalne doradztwo w zakresie pozyskiwania środków finansowych między innymi z inicjatywy JEREMIE2. Należy pamiętać, że wnioski o środku unijne są bardzo szczegółowe i tak ważna jest nie tylko wiedza, ale również niezbędne umiejętności w ich przygotowaniu. Tym właśnie zajmuje się zespół Łódzkiego Domu Biznesu składający się z najlepszych profesjonalistów, którzy wciąż poszerzają swoją wiedzę, aby Twoja aplikacja, Twój wniosek uzyskał dofinansowanie. Sam wniosek o pożyczkę to za małoPomoc ze strony specjalistów z ŁDB nie ogranicza się tylko do wypełnienia formularza wniosku. Łódzki Dom Biznesu zapewnia ze swojej strony kompleksową obsługę w pozyskiwaniu środków unijnych. Na fachową pomoc składa się zarówno dokonanie diagnozy potrzeb wnioskodawcy wraz z opracowaniem niezbędnych informacji, opracowanie wniosku o pożyczkę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami oraz doradztwo już na etapie oceny dokumentacji jak i zawarcia umowy pożyczki. Łódzki Dom Biznesu to lata doświadczeń, co gwarantuje nie tylko profesjonalne doradztwo, ale również indywidualne dopasowanie oferowanych usług do potrzeb. Aby więc w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje wsparcie ze środków unijnych, warto postawić na specjalistów z Łódzkiego Domu Biznesu. Korzystając z ich pomocy, nie musisz się martwić, że zgubisz się w biurokratycznym gąszczu przepisów, wniosków czy załączników.

Czytaj więcej...
Łódzki Dom Biznesu zaprasza na Dni Otwarte Funduszy Europejskich

08.05.2023

Łódzki Dom Biznesu zaprasza na Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Dni Otwarte Funduszy Unijnych organizowane są już po raz 10-ty! W to jubileuszowe wydarzenie włącza się także Łódzki Dom Biznesu i zaprasza wszystkich na spotkanie 12-go maja od godz 9:00.Dni Otwarte Funduszy Europejskich to okazja do poznania ciekawych projektów, wymiany doświadczeń, spotkania z ludźmi i wysłuchania ich historii, jak unijne środki zmieniły ich życie.  Zapraszamy w gościnne progi hiPARK coworking, gdzie będziemy prowadzić konsultacje na temat możliwości pozyskiwania finansowania ze źródeł UE dla sektora przedsiębiorstw. 12 maja od godziny 9:00 do 15:00 w budynku Instytutu Europejskiego nasi eksperci zapoznają się z Twoimi potrzebami/wnioskami, wstępnie zweryfikują możliwość aplikowania o środki UE oraz przybliżą podstawowe wymogi związane z procesem pozyskania dotacji. Przedsiębiorców może szczególnie zainteresować możliwość zapoznania się z ofertą wsparcia pożyczkowego w ramach inicjatywy Jeremie 2 w województwie łódzkim. Nie wiesz, czy możesz skorzystać z pożyczki rozwojowej? Nie wiesz, jakie dokumenty przygotować? Przyjdź do ŁDB podczas Dni Otwartych, a będzie miał okazję porozmawiać i dowiedzieć się szczegółów od naszych specjalistów.Dni Otwarte Funduszy z łódzkim biznesemA skoro nasze wydarzenie odbywa się w ramach hiPARK coworking, to nie mogło zabraknąć spotkań B2B z naszymi partnerami, łódzkimi przedsiębiorcami, którzy chętnie podzielą się swoim doświadczeniem w pozyskiwaniu wsparcia unijnego oraz odpowiedzą na ewentualne pytania.Zapisz sobie w kalendarzu! 12 maja, 9:00-15:00, Łódzki Dom Biznesu (hiPark coworking), ul. Piotrkowska 262/264, Łódź.Piszą o nas także organizatorzy Dni Otwartych: https://dniotwarte.eu/wydarzenia/wydarzenie/zapraszamy-do-hipark-coworking

Czytaj więcej...
Pomoc publiczna w specjalnej strefie ekonomicznej – wsparcie na nowe inwestycje

20.04.2023

Pomoc publiczna w specjalnej strefie ekonomicznej – wsparcie na nowe inwestycje

Planujesz nową inwestycję i chciałbyś skorzystać z ulg np. w specjalnej strefie ekonomicznej? Zależy Ci na otrzymaniu pomocy publicznej i ulgach w podatku dochodowym dla przedsiębiorcy? W takim razie dobrze trafiłeś, bo specjaliści Łódzkiego Domu Biznesu powiedzą Ci, jakie warunki formalne musi spełniać Twój wniosek o wydanie decyzji o wsparciu oraz na jaką intensywność pomocy możesz liczyć.Polska Strefa Inwestycji jest specjalnym instrumentem kreującym i stymulującym rozwój przedsiębiorstw w Polsce. To rozwiązanie, dzięki któremu przedsiębiorstwa mają otrzymać realną korzyść z inwestycji, poprzez zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub PIT. Polski ustawodawca postawił jednak wiele warunków, których spełnienie jest podstawą do otrzymania pomocy. Tak zwana decyzja o wsparciu dla konkretnej inwestycji poprzedzona jest szczegółową procedurą weryfikacyjną, w której badane są m.in. charakter nowej inwestycji, kryteria jakościowe oraz koszty kwalifikowane. Analiza inwestycji oraz kalkulacja korzyściCzy planowana inwestycja wpisuje się w zakres pomocy? Jaką ulgę w podatku otrzyma przedsiębiorstwo? Czy aplikowanie o decyzję o wsparciu ma w ogóle szanse powodzenia? Łódzki Dom Biznesu ma doświadczenie w pomocy firmom, które chciały inwestować w specjalnych strefach ekonomicznych. Teraz Twoje przedsiębiorstwo może wykorzystać tę wiedzę. Przygotujemy kalkulację korzyści i analizę możliwości uzyskania wsparcia konkretnej inwestycji. Gdy z naszych analiz będzie wynikało, że istnieje szansa na objęcie inwestycji pomocą publiczną, wówczas pomożemy opracować wniosek o decyzję o wsparciu oraz przejść przez cały proces aplikacyjny.Jak aplikować o wsparcie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji?W Łódzkim Domu Biznesu przygotujemy wniosek, wyliczymy wartość kosztów kwalifikowany, intensywność pomocy publicznej i złożymy go do odpowiedniej instytucji publicznej. Dzięki temu masz pewność – jako przedsiębiorca – że Twój wniosek o wsparcie opracowany jest zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, ponieważ przygotowały go osoby, które od lata zajmują się problematyką pomocy publicznej, inwestycji, rozwoju w ramach specjalnych stref ekonomicznych.Ale aplikowanie to nie wszystko – to tak naprawdę połowa drogi. Bo oprócz otrzymania wsparcia, konieczne jest także prawidłowe rozliczenie pomocy.Wsparcie i obsługa inwestycjiJak obliczać przyznaną ulgę i zwolnienie z podatku dochodowego? W jaki sposób zarządzać kosztami kwalifikowanymi wskazanymi we wniosku o wsparcie i je rozliczyć? W Łódzkim Domu Biznesu nie zostawimy Cię z tym problemem – nasza usługa jest bowiem kompleksowa: od kalkulacji i przygotowania wniosku poprzez cały proces inwestycyjny i rozliczenie (wydatkowanie kosztów kwalifikowanych, kontrola realizacji itp.).Zmieniające się przepisy prawa, mapa pomocy regionalnej, biurokratyczne warunki uzyskania wsparcia, rozliczenia inwestycji – to, co może przerażać przedsiębiorcę, dla nas jest codzienną pracą. Łódzki Dom Biznesu to realna pomoc w prowadzeniu całego procesu aplikacyjnego, uzyskaniu i rozliczaniu ulg i pomocy publicznej. To łatwiejsze inwestowanie i prawdziwe korzyści w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Zapraszamy do kontaktu z Łódzkim Domem Biznesu.

Czytaj więcej...

12.04.2023

Dotacje dla osób niepełnosprawnych

Informujemy, że w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi zaczął się nabór wniosków o dofinansowanie:rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej przez osoby niepełnosprawne, refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.Osoby, które przystąpią do naboru, mogą liczyć na dofinansowanie nawet do 69 000 złotych. Środki te pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.Wnioski można składać za pośrednictwem systemu SOW (system wsparcia PFRON), w siedzibie PUP lub listownie.Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PUP w  Łodzi.

Czytaj więcej...
Debata Kompetencje Przyszłości EKSOC - ŁDB

05.04.2023

Czego oczekuje rynek pracy? – relacja z debaty

Panta rhei, czyli wszystko płynie – wszystko jest zmienne, także rynek pracy. Ewoluują preferencje i oczekiwania i po stronie pracowników, i po stronie pracodawców. Co się liczy teraz, a jakie kompetencje będą kluczowe za kilka lat? O tym wszystkim debatowano na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Jednym z moderatorów dyskusji był Maciej Kokotek, Wiceprezes Łódzkiego Domu Biznesu. Wszędzie tam, gdzie z punktu widzenia biznesu dzieją się ważne rzeczy, Łódzki Dom Biznesu jest obecny. Byliśmy także podczas debaty o kluczowych kompetencjach studentów i absolwentów wkraczających na rynek pracy, którą zorganizował Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ oraz działająca przy nim Rada Biznesu.28 marca br. aula wydziału przeżyła małe oblężenie – nic w tym dziwnego, wszak temat spotkania niezwykle ciekawy, a paneliście pierwszej klasy.Spotkanie prowadzili Łukasz Koprowski, Dyrektor, PwC, Przewodniczący Rady Biznesu Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ oraz Maciej Kokotek, Wiceprezes Zarządu, Łódzki Dom Biznesu.Wśród zaproszonych panelistów byli:    Milena Pelska-Biernacka, Senior Manager w Dziale Audytu, EY    Michał Zawisza, Prezes Zarządu, Partner Zarządzający, Long Term Management    Piotr Kałuża, Dyrektor Oddziału ds. Korporacyjnych, ING Bank Śląski    Norbert Pająk, Szef Rozwoju Biznesu Lotniczego w Klastrze NEE (North East Europe), DB Schenker    Jarosław Fotyga, Head of HR – Takeda SCE ŁódźOczywiście w spotkaniu brali też udział (i to bardzo czynny) studenci, bo w sumie to dla nich zorganizowana była ta debata. Miała pokazać im punkt widzenia pracodawców i ukierunkować na zdobywanie kompetencji pożądanych na rynku pracy.Pracownik z pokolenia ZCoraz mocniej na rynek pracy wchodzi tzw. pokolenie Z, czyli grupa ludzi urodzonych w latach 1995-2010. To generacja cyfrowa, która wychowała się, gdy Internet był już powszechnie dostępny, a smartfon i rozwiązania mobilne są dla nich naturalną codziennością.Różne badania pokazują, że dla generacji Z liczy się z jednej strony work-life balance,  a z drugiej możliwość samorealizacji. To prawdziwe wyzwanie dla pracodawców, by zrozumieć sposób działania i sposób myślenia młodych pracowników. A czego chcą pracodawcy?Paneliści, którzy reprezentowali biznes, zwrócili uwagę, że rynek pracy potrzebuje i wciąż będzie szukał osób, które są otwarte na nowe wyzwanie, które chcą się doskonalić i rozwijać oraz które potrafią się sprawnie komunikować.Co jest i wciąż będzie w cenie? To przede wszystkim:    gotowość i otwartość na zmiany i umiejętność dostosowania się do nowych realiów,    kompetencje w zakresie rozwiązywania problemów, proponowania rozwiązań i ich wdrażania,    wysoka kultura komunikacji i funkcjonowania w zespole,    umiejętność zarządzania sobą i zadaniami w czasie,    chęć samodoskonalenia, potrzeby rozwojuWartością takich spotkań, jak to na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, jest zderzenie w jednym miejscu dwóch światów, dwóch stron. To lekcja dla biznesu, co może mu zaoferować młode pokolenie. To także wiedza dla tych, którzy są na początku drogi zawodowej, w co „inwestować”, by być pożądanym pracownikiem na rynku. 

Czytaj więcej...
debata

21.03.2023

"Kompetencje przyszłości"

Już 28.03.2023 roku zapraszamy na Debatę pn.: Kompetencje przyszłości organizowaną przez Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny przy partnerskim udziale PwC oraz Łódzki Dom Biznesu na g. 13:00 w dużej auli Wydziału. Warto zarezerwować sobie 2 godziny.Podczas wydarzenie podyskutujemy o 10 kluczowych kompetencjach, następnie zapraszamy na sesje pytań. mi.in 1) Jakie są Twoje mocne kompetencje (self-assessment)?2) Jaki kompetencje chciałbyś w trakcie studiów rozwijać?3) Gdzie chciałbyś się realizować zawodowo? (międzynarodowe korpo/biznes rodzinny/własna firma/polska duża grupa kapitałowe/sektor publiczny: urząd/fundacja/inne)Dyskusję poprowadzą:Łukasz Koprowski, Dyrektor, PwC Polska, Przewodniczący Rady Biznesu Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ,Maciej Kokotek, Wiceprezes Zarządu, Łódzki Dom Biznesu.W gronie Panelistów wystąpią przedstawiciele następujących przedsiębiorstw:Milena Pelska-Biernacka, Senior Manager w Dziale Audytu, EY PolskaMichał Zawisza, Prezes Zarządu, Partner Zarządzający, Long-term Management Piotr Kałuża, Dyrektor Oddziału ds. Korporacyjnych, ING Polska Norbert Pająk, Szef Rozwoju Biznesu Lotniczego w Klastrze NEE (North East Europe), DB Schenker w Polsce WSTĘP OTWARTY https://www.facebook.com/.../g.665932773.../6454025031296871

Czytaj więcej...