POWER do przedsiębiorczości- informacje o projekcie


„POWER do przedsiębiorczości” - Podstawowe informacje o projekcieADRESACI PROJEKTU:

Projekt jest skierowany do 19 osób:

– w wieku  18-29 lat* pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo), w tym:

• osób, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020r.**,

lub

• osób z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy: osoby z kategorii NEET, osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach. Osoby z tych grup, które nie utraciły zatrudnienia mogą stanowić max. 20% uczestników.

– z subregionu łódzkiego (powiaty: łódzki-wschodni, pabianicki, zgierski, brzeziński), tj. osób fizycznych, które uczą się lub zamieszkują na tym obszarze w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.


* Osoba w wieku 18-29 lat – to osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała ukończone 18 lat i nie ukończyła 30 lat, tj. do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin.


** Utratą zatrudnienia kwalifikującą do projektu jest:

– zarówno rozwiązanie, jak i nieprzedłużenie umowy o pracę, zlecenia, o dzieło, itp.,

– nie ma znaczenia czy rozwiązanie nastąpiło z inicjatywy pracodawcy, pracownika czy za porozumieniem stron,

– zamknięcie działalności gospodarczej po 1 marca 2020 r. (jednocześnie musi jednak upłynąć co najmniej 12 miesięcy od tego zdarzenia).


FORMY WSPARCIA:

1. Wsparcie szkoleniowe (indywidualne i grupowe) dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

2. Dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości - 23.050,00 zł.

3. Finansowego wsparcia pomostowego w pierwszych miesiącach prowadzenia działalności – 16.800,00 zł (6 miesięcy x 2.800,00 zł).


WSZYSCY UCZESTNICY PROJEKTU MAJĄ ZAPEWNIONE:

Stypendium szkoleniowe za każdą godzinę szkolenia.

Zwroty kosztów dojazdu na każdą formę wsparcia.

Catering na zajęciach grupowych.Projekt nr POWR.01.02.01-10-0040/21 jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Cel główny projektu to:

Zwiększenie szansy na założenie i utrzymanie funkcjonowania nowych przedsiębiorstw przez 19 osób w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo), w tym które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020r. oraz osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy z subregionu łódzkiego (powiaty  łódzki-wschodni, pabianicki, zgierski, brzeziński) województwa łódzkiego w okresie I'2022-VI'2023r. 


Wartość projektu:

1 031 718,75 zł w tym dofinansowanie: 1 017 990,31 zł,

w tym wkład Unii Europejskiej 869 532,56 zł.


Planowane efekty projektu:

- Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 19 osób

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 19 osób

- Liczba osób, które podjęły działalność gospodarczą – 19 osób

- Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie – 16 osób

- Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie – 2 osoby

- Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w programie – 1 osoba

- Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie – 3 osoby

- Liczba osób bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy objętych wsparciem w programie – 5 osób

- Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 1 osoba

- Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 – 16 osób


Kontakt - biuro projektu:

ul. Piotrkowska 262/264, pokój 203,

90-361 Łódź

Biuro czynne w dni robocze w godz. 8:00-15:00. 

adres e-mail: nowafirma@ldb.net.pl

tel. 573 444 044 , 798 789 500


Więcej informacji na naszej stronie w zakładce: Power do przedsiębiorczości

Wyszukiwarka

Aktualności

termin

27.04.2022

PRZEDŁUŻENIE TERMINU NABORU FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

👏🤝👍❤️Informujemy, że nabór formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu „POWER do przedsiębiorczości” zostaje przedłużony do 11.05.2022 r.  W przypadku wcześniejszego zakończenia naboru, zamieścimy stosowną informację na stronie internetowej projektu oraz w naszych mediach społecznościowych. Wymagane dokumenty składane podczas rekrutacji znajdują się w zakładce dokumenty do pobrania w projekcie power do przedsiębiorczości Kontakt - biuro projektu: ul. Piotrkowska 262/264, pokój 203, 90-361 Łódź Biuro czynne w dni robocze w godz. 8:00-15:00.  adres e-mail: nowafirma@ldb.net.pl tel. 573 444 044; 798 789 500;   

Czytaj więcej...
POWER

05.04.2022

Rusza nabór w ramach projektu pn. POWER do przedsiębiorczości

Od 05.04.2022 r. osoby do 29 roku życia, które chcą założyć własną działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego mogą składać formularze rekrutacyjne w projekcie pn. "POWER do przedsiębiorczości" Nabór formularzy rekrutacyjnych potrwa do 27.04.2022 r.Zapraszamy do kontaktu:biuro projektu: ul. Piotrkowska 262/264, pokój 203,90-361 Łódź e-mail: nowafirma@ldb.net.pltel. 573 444 044, 798 789 500

Czytaj więcej...
wesolego alleluja

14.04.2022

𝓦𝓮𝓼𝓸ł𝓮𝓰𝓸 𝓐𝓵𝓵𝓮𝓵𝓾𝓳𝓪!

🐣🐣🐣🐣🐣🐣🐇🌴 Niech te święta pomimo wszelkich niedogodności i ogólnego niepokoju niosą spokój i miłość. 🤲😃👍Dużo zdrowia oraz wielu radosnych chwil przy świątecznym stole w gronie przyjaciół i bliskich, życzy 🙋‍♀️🙋‍♂️🙆💁‍♀️💚 Zespół Łódzkiego Domu Biznesu

Czytaj więcej...
wnioski

17.02.2022

NABÓR NA BIZNESPLANY I WNIOSKI O WSPARCIE POMOSTOWE

Informujemy, że nabór na biznesplany wraz z wymaganymi załącznikami oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami dla Uczestników projektu „Łódź dla młodych przedsiębiorców” – II tura odbędzie się w terminie od 01.03.2022 godz. 8.00 (wtorek) do 04.03.2022 godz. 15.00 (piątek).Złożenie biznesplanu i wniosku o wsparcie pomostowe po wyznaczonym terminie skutkować będzie odmową przyznania wsparcia. Wszelkie dokumenty niezbędne do naboru znajdują się w zakładce dokumenty do pobrania w projekcie ŁDMP.

Czytaj więcej...
zakończenie przyjmowania formualrzy

15.02.2022

ZAKOŃCZENIE PRZYJMOWANIA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH W RAMACH III TURY

Informujemy, że wczoraj zakończyliśmy przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu Łódź dla młodych przedsiębiorców – III tura. Dziękujemy Państwu za zainteresowanie i złożone formularze. Jednocześnie zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych turach projektu. Prosimy śledzić stronę internetową, gdzie będą pojawiać się kolejne informacje o dalszej realizacji projektu.Kontakt – biuro projektu: ul. Piotrkowska 262/264, 90-361 Łódź, pokój 203Biuro czynne w dni robocze od godziny 8.00 do godz. 15.00tel. 573 444 044, 798 789 500, mail: nowafirma@ldb.net.pl

Czytaj więcej...
przedluzenie

08.02.2022

PRZEDŁUŻENIE TERMINU NABORU FORMULARZY REKRUTACYJNYCH – III tura.

Informujemy, że nabór formularzy rekrutacyjnych – III tura w ramach projektu „Łódź dla młodych przedsiębiorców” zostaje przedłużony do 14.02.2022 r. W przypadku wcześniejszego zakończenia naboru, zamieścimy stosowną informację na stronie internetowej projektu oraz w naszych mediach społecznościowych.Kontakt - biuro projektu: ul. Piotrkowska 262/264, pokój 203, 90-361 ŁódźBiuro czynne w dni robocze w godz. 8:00-15:00.  adres e-mail: nowafirma@ldb.net.pl tel. 798 789 500;  573 444 044

Czytaj więcej...