foto

08.12.2022

𝗦𝗘𝗛𝗨𝗕𝗦 𝗖𝗼-𝗰𝗿𝗲𝗮𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗛𝘂𝗯𝘀 𝗳𝗼𝗿 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝗽𝗿𝗶𝘀𝗲𝘀

Od wczoraj bierzemy udział w programie wymiany doświadczeń między przedsiębiorstwami społecznymi z Polski i Bułgarii pt. 𝗦𝗘𝗛𝗨𝗕𝗦 𝗖𝗼-𝗰𝗿𝗲𝗮𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗛𝘂𝗯𝘀 𝗳𝗼𝗿 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝗽𝗿𝗶𝘀𝗲𝘀. Dokładnie w Warnie wizytujemy niesamowitych ludzi, społeczników z misją i ogromnym, wspaniałym sercem, tworzących Fundację “Radość dla naszych dzieci” (“Joy for our children” Foundation). Dzisiaj świetnie bawiliśmy się w piekarni “Radość”, w której w specjalnie nadzorowanych warunkach na co dzień pracują niepełnosprawni młodzi ludzie w wieku powyżej 18 lat. Aby nie zjeść wszystkich przepysznych wypieków i słodkości, udaliśmy się następnie do Społecznego Centrum Rehabilitacji i Integracji, które także jest prowadzone przez Fundację. Tutaj, niepełnosprawne dzieci w wieku od 2 do 18 lat o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pod opieką terapeutów, psychologów, animatorów, psychoterapeutów i wielu innych specjalistów otrzymują wsparcie i pomoc dające im szanse na integrację i funkcjonowanie w społeczeństwie. Narine Bankova, Sylvia Dimova, Elizabeth Todorova …jesteście aniołami, a wraz z waszym zespołem, wykonujecie niesamowitą „robotę”. Wielkie brawa i szacunek.Podsumowaniem dnia było spotkanie online z Aylin Yumerova, Dyrektorem w Bulgarian Center for Not-for-Profit Law. Doskonale, że mogliśmy poznać bliżej swoje instytucje i obszary zainteresowania. 𝑾𝒆𝒅ł𝒖𝒈 𝒎𝒏𝒊𝒆 𝒕𝒐 𝒋𝒆𝒅𝒚𝒏𝒊𝒆 𝒌𝒘𝒆𝒔𝒕𝒊𝒂 𝒄𝒛𝒂𝒔𝒖 𝒌𝒊𝒆𝒅𝒚 𝒑𝒓𝒛𝒚𝒋𝒅𝒛𝒊𝒆 𝒏𝒂𝒎 𝒘𝒔𝒑𝒐́𝒍𝒏𝒊𝒆 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒐𝒘𝒂𝒄́ 𝒄𝒊𝒆𝒌𝒂𝒘𝒆 𝒊 𝒘𝒂𝒓𝒕𝒐𝒔́𝒄𝒊𝒐𝒘𝒆 𝒊𝒏𝒊𝒄𝒋𝒂𝒕𝒚𝒘𝒚- w taki cudowny sposób opisał Wam nasz dzielny Wiceprezes Maciej Kokotek.

Czytaj więcej...

webinar2

02.12.2022

drugi i ostatni z cyklu webinarów: „Innowacje, działania rozwojowe oraz jakość i bezpieczeństwo żywności”. - podsumowanie

W dniu wczorajszym tj. 01.12.2022 r. odbył się drugi webinar w tematyce: „Innowacje, działania rozwojowe oraz jakość i  bezpieczeństwo żywności”. Wydarzenie zostało przygotowane przez Fundację R&D HUB oraz Łódzki Dom Biznesu. Webinar rozpoczął się od prezentacji wyników badania „Działalność inwestycyjna i innowacyjna przedsiębiorstw sektora rolno spożywczego na przykładzie województwa łódzkiego„, którą przeprowadził dr Janusz Kornecki z E4FUTURE sp. z o.o. Dane pozyskane od respondentów posłużyły realizatorom w zdiagnozowaniu m.in. sposobów pozyskiwania innowacji w badanych firmach, czynników stymulujących podejmowanie decyzji o konieczności wdrażania innowacji oraz barier w prowadzeniu działalności innowacyjnej i wdrażaniu wyników prac B+R w badanych firmach.Druga prezentacja poprowadzona przez Piotra Szablewskiego, eksperta z Łódzkiego Domu Biznesu, dotycząca oferty ARiMR, przybliżyła możliwość uzyskania wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem” objętego PROW na lata 2014-2020. Pomoc skierowana jest do rolników, którzy w ramach prowadzonej działalności rolniczej posiadają umowę ubezpieczenia drobiu, bydła lub świń od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą.O Formach współpracy w sektorze agro prezentację poprowadził Mariusz Szklarek, Prezes Advisou sp. z o.o.. Uczestnicy dowiedzieli się m.in. o programie „Współpraca” tj. wsparciu w tworzeniu i działaniach grup operacyjnych EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa. Prowadzący przybliżył korzyści tworzenia Grup producentów rolnych, które są modelem biznesowym rozumianym jako forma przedsiębiorczości oparta na współpracy producentów w podstawowych obszarach rolniczej działalności - zaopatrzenia w środki produkcji, produkcji, marketingu i wspólnego użytkowania maszyn. Ostatnia część prezentacji dotyczyła inicjatyw klastrowych w rolnictwie i sektorze agro. Omówiono korzyści i problemy w tworzeniu powiązanych ze sobą sieci pionowych i poziomych zależności, konkurujących i współpracujących ze sobą podmiotów, przedsiębiorstw a także instytucji i organizacji.Jedną z ciekawszych prezentacji poprowadził radca prawny Arkadiusz Szymański w temacie „Własność rolnicza i jej ochrona”. Odniesiono się do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Przedstawiono zasady nabywania gruntów rolnych, rolę i działania KOWR, a także ograniczenia inwestycyjne na nieruchomościach rolnych.Prezentacja zamykająca webinar dotyczyła profesjonalnego doradztwa i wsparcia dla rolników i producentów rolnych świadczonego przez samorząd rolniczy – Izby Rolnicze. Prowadzący omówił podstawy prawne funkcjonowania Izb, kompetencje i główne obszary działalności. Poparł konkretnymi przykładami w oparciu o funkcjonowanie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.Po każdej z prezentacji odbyła się krótka runda pytań i odpowiedzi.Był to ostatni z cyklu dwóch webinarów w tej tematyce jakie Łódzki Dom Biznesu przygotował we współpracy z Fundacją R&D HUB. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za aktywny udział!

Czytaj więcej...

WEBINAR2

28.11.2022

Webinar 2 "Innowacje, działania rozwojowe oraz jakość i bezpieczeństwo żywności"

🌿👨‍🌾🚜🐷🐮 🌿👨‍🌾🚜🐷🐮 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem innowacji, rozwoju i bezpieczeństwa w szeroko pojętej tematyce rolniczej na 2 już z cyklu Webinar organizowany przez ŁDB wraz z partnerem Fundacja R&D Hub już 01.12.2022 r. o godz. 13.00.PROGRAM 2 webinaru:𝗣𝗿𝗲𝗹𝗲𝗴𝗲𝗻𝗰𝗶 𝗶 𝘁𝗲𝗺𝗮𝘁𝘆𝗸𝗮 𝘄𝘆𝘀𝘁𝗮̨𝗽𝗶𝗲𝗻́:"Działalność inwestycyjna i innowacyjna przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego na przykładzie województwa łódzkiego". dr Janusz Kornecki E4FUTURE sp. z o.o."Zarządzanie ryzykiem" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. - 𝗣𝗶𝗼𝘁𝗿 𝗦𝘇𝗮𝗯𝗹𝗲𝘄𝘀𝗸𝗶 Ł𝗼́𝗱𝘇𝗸𝗶 𝗗𝗼𝗺 𝗕𝗶𝘇𝗻𝗲𝘀𝘂 𝘀𝗽. 𝘇 𝗼.𝗼."Formy współpracy w sektorze agro". – 𝗠𝗮𝗿𝗶𝘂𝘀𝘇 𝗦𝘇𝗸𝗹𝗮𝗿𝗲𝗸 𝗔𝗱𝘃𝗶𝘀𝗼𝘂 𝘀𝗽. 𝘇 𝗼.𝗼."Własność rolnicza i jej ochrona" - radca prawny Arkadiusz Szymański"Rola i zasady działania doradztwa rolniczego w Polsce na przykładzie funkcjonowania Izb Rolniczych" - Maciej Kokotek Wiceprezes Ł𝗼́𝗱𝘇𝗸𝗶 𝗗𝗼𝗺 𝗕𝗶𝘇𝗻𝗲𝘀𝘂 𝘀𝗽. 𝘇 𝗼.𝗼.🔎Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 23.11.2022 r. na adres mailowy ✉ promocja@ldb.net.pl

Czytaj więcej...

webinar

28.11.2022

pierwszy z cyklu dwóch webinarów: „Innowacje, działania rozwojowe oraz jakość i bezpieczeństwo żywności”.

Od podsumowania poziomu innowacyjności polskiego rolnictwa i sektora rolno-spożywczego rozpoczął się webinar w tematyce: „Innowacje, działania rozwojowe oraz jakość i  bezpieczeństwo żywności”.Zebrani w dniu 24.11.2022r., uczestnicy na początek zapoznali się z wynikami raportu jakie zaprezentował dr Janusz Kornecki, ekspert i Prezes w E4FUTURE sp. z o.o. Druga prezentacja poprowadzona przez Piotra Szablewskiego, dotycząca oferty ARiMR, przybliżyła możliwości pozyskania zewnętrznego finansowania MŚP na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzenia do obrotu produktów rolnych. Z kolei o technologiach energetycznych w sektorze agro prezentację poprowadził Mariusz Szklarek , Prezes Advisou sp. z o.o. Uczestnicy dowiedzieli się m.in. o korzyściach jakie przynoszą projekty „parasolowe” w zakresie instalacji PV realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na terenach wiejskich.  Zaprezentowano również nowoczesne technologie w obszarze biogazu, jakim jest rozwiązanie, bazujące na wykorzystaniu używanych kontenerów transportowych, zmodyfikowanych do pełnienia funkcji modułowej biogazowni, która mogłaby być zasilana odpadami organicznymi wytwarzanymi w większości średnich gospodarstw rolnych. Z kolei o zintegrowanym podejściu do zarządzania produktywnością gleby z wykorzystaniem technologii komputerowych i satelitarnych opowiedział mgr inż. Piotr Kociołek, doradca i ekspert rolniczy ze spółki SAM-ROL. Z pewnością w pamięci uczestników doskonale zapadnie prezentacja Stanisława Pałki, eksperta i właściciela Łódzkiego Centrum Jakości Artykułów Spożywczych, który w bardzo praktyczny i obrazowy sposób przybliżył tematykę związaną ze standardami jakościowymi w bezpieczeństwie żywności, znakowaniem i kontrolą laboratoryjną produktów. Po każdej z prezentacji odbyła się także krótka runda pytań i odpowiedzi. Był to pierwszy z cyklu dwóch webinarów w tej tematyce jakie Łódzki Dom Biznesu przygotowuje we współpracy z Fundacją R&D HUB. Na kolejny zapraszamy wszystkich zainteresowanych już 1 grudnia 2022 r. Szczegółowe informacje wkrótce na naszych profilach.Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za aktywny udział!

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka

Aktualności

kto pytał

18.11.2022

Webinar "Innowacje, działania rozwojowe oraz jakość i bezpieczeństwo żywności"

🌿👨‍🌾🚜🐷🐮 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem innowacji, rozwoju i bezpieczeństwa w szeroko pojętej tematyce rolniczej na Webinar organizowany przez ŁDB wraz z partnerem Fundacja R&D Hub już 24.11.2022 r. o godz. 13.00.ℙℝ𝕆𝔾ℝ𝔸𝕄:𝗣𝗿𝗲𝗹𝗲𝗴𝗲𝗻𝗰𝗶 𝗶 𝘁𝗲𝗺𝗮𝘁𝘆𝗸𝗮 𝘄𝘆𝘀𝘁𝗮̨𝗽𝗶𝗲𝗻́:1. Innowacje i rozwój w rolnictwie i sektorze rolno-spożywczym – prezentacja wyników. - 𝗱𝗿 𝗝𝗮𝗻𝘂𝘀𝘇 𝗞𝗼𝗿𝗻𝗲𝗰𝗸𝗶 𝗘𝟰𝗙𝗨𝗧𝗨𝗥𝗘 𝘀𝗽. 𝘇 𝗼.𝗼.2. Możliwości zewnętrznego finansowania MŚP na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzenia do obrotu produktów rolnych. - 𝗣𝗶𝗼𝘁𝗿 𝗦𝘇𝗮𝗯𝗹𝗲𝘄𝘀𝗸𝗶 Ł𝗼́𝗱𝘇𝗸𝗶 𝗗𝗼𝗺 𝗕𝗶𝘇𝗻𝗲𝘀𝘂 𝘀𝗽. 𝘇 𝗼.𝗼.3. Technologie energetyczne w sektorze agro. – 𝗠𝗮𝗿𝗶𝘂𝘀𝘇 𝗦𝘇𝗸𝗹𝗮𝗿𝗲𝗸 𝗔𝗱𝘃𝗶𝘀𝗼𝘂 𝘀𝗽. 𝘇 𝗼.𝗼.4. Rolnictwo precyzyjne. - 𝗺𝗴𝗿 𝗶𝗻𝘇̇. 𝗣𝗶𝗼𝘁𝗿 𝗞𝗼𝗰𝗶𝗼ł𝗲𝗸 𝗦𝗔𝗠-𝗥𝗢𝗟 𝘀𝗽. 𝘇 𝗼.𝗼. 5. Produkcja napojów bezalkoholowych, wód mineralnych oraz pozostałych wód butelkowanych. Produkt Regionalny a wprowadzenie produktu na rynek zagraniczny.- 𝗣𝗮𝘄𝗲ł 𝗦𝗮𝗸𝗿𝗮𝗷𝗱𝗮 𝗣.𝗣.𝗛.𝗨 𝗗𝘂𝗻𝗶𝗻𝗲𝘅 𝗜𝗜6. Standardy jakościowe w bezpieczeństwie żywności, znakowanie i kontrola laboratoryjna produktów. – 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗶𝘀ł𝗮𝘄 𝗣𝗮ł𝗸𝗮 Ł𝗼́𝗱𝘇𝗸𝗶𝗲 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂𝗺 𝗝𝗮𝗸𝗼𝘀́𝗰𝗶 𝗔𝗿𝘁𝘆𝗸𝘂ł𝗼́𝘄 𝗦𝗽𝗼𝘇̇𝘆𝘄𝗰𝘇𝘆𝗰𝗵.🔎Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 23.11.2022 r. na adres mailowy ✉ promocja@ldb.net.pl

Czytaj więcej...
prad

17.11.2022

Kto może skorzystać zamrożenia cen energii elektrycznej.

od 1 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku - Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej – mają prawo ubiegać się o tańszy prąd.Oświadczenie złóż do 30.11.2022 r.:• osobiście, pocztą tradycyjną lub elektronicznie do swojego dostawcy energii elektrycznej. Pamiętaj! Oświadczenie składane elektronicznie musisz podpisać podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Oświadczenie składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.instrukcja oświadczenia:wzór oświadczenia:

Czytaj więcej...
zdjecie

08.10.2022

Dzień Otwarty Funduszy Europejskich 2022

‼👥 🇵🇱🇪🇺🚀 Przygotowaliśmy wczoraj wspólnie z FLOW Piotr Józwiak pokazując możliwości Cyfrowego Centrum Kompetencji, stanowiącego ciekawe uzupełnienie oferty hiPARK coworking&more.Nie spodziewaliśmy się takiej intensywności rozmów, wymiany informacji i doświadczeń. Prezentacje firm -level pro a następującej po nich dyskusji i networkingu nie było końca. 📡📽 FLOW Piotr Józwiak, brawo za profesjonalizm, przygotowanie i realizację wywiadów i materiału video. Dziękujemy wszystkim przybyłym, szczególnie Jakub Żebrowski Mundi Studio, Edyta Karpińska  Edit Group, Filip Stratyński , Filip Kona, Tomasz Szymałkowski  Pieniądze dla biznesu.💪👍😍Mamy nadzieję, że inspiracje i wczorajsza energia, natchną was do kolejnych działań, rozwoju i oczywiście kontaktów z hiPARK coworking i Cyfrowym Centrum Kompetencji FLOW Piotr Józwiak.

Czytaj więcej...
szkolenie

18.08.2022

𝗔𝗸𝘁𝘂𝗮𝗹𝗻𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗯𝗹𝗲𝗺𝘆 𝗿𝗼𝗹𝗻𝗶𝗰𝘁𝘄𝗮, 𝘄 𝘁𝘆𝗺 𝘀𝗽𝗿𝘇𝗲𝗱𝗮𝘇̇ 𝘇̇𝘆𝘄𝗻𝗼𝘀́𝗰𝗶 𝗽𝗿𝘇𝗲𝘇 𝗿𝗼𝗹𝗻𝗶𝗸𝗼́𝘄 𝘄 𝗿𝗮𝗺𝗮𝗰𝗵 𝗼𝗯𝗼𝘄𝗶𝗮̨𝘇𝘂𝗷𝗮̨𝗰𝘆𝗰𝗵 𝗽𝗿𝘇𝗲𝗽𝗶𝘀𝗼́𝘄 𝗽𝗿𝗮𝘄𝗻𝘆𝗰𝗵 𝗱𝗼𝘁𝘆𝗰𝘇𝗮̨𝗰𝘆𝗰𝗵 𝗿𝗼𝗹𝗻𝗶𝗰𝘇𝗲𝗴𝗼 𝗵𝗮𝗻𝗱𝗹𝘂 𝗱𝗲𝘁𝗮𝗹𝗶𝗰𝘇𝗻𝗲𝗴𝗼 (𝗥𝗛𝗗)” - szkolenie zakończone

W dniu 13 sierpnia 2022 r. w godz. 10.00-16.00 w Sali OSP Smulsko (pow. turecki), zorganizowano czwarte szkolenie przeznaczone dla rolników, kół gospodyń wiejskich i przedsiębiorców w temacie: „𝗔𝗸𝘁𝘂𝗮𝗹𝗻𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗯𝗹𝗲𝗺𝘆 𝗿𝗼𝗹𝗻𝗶𝗰𝘁𝘄𝗮, 𝘄 𝘁𝘆𝗺 𝘀𝗽𝗿𝘇𝗲𝗱𝗮𝘇̇ 𝘇̇𝘆𝘄𝗻𝗼𝘀́𝗰𝗶 𝗽𝗿𝘇𝗲𝘇 𝗿𝗼𝗹𝗻𝗶𝗸𝗼́𝘄 𝘄 𝗿𝗮𝗺𝗮𝗰𝗵 𝗼𝗯𝗼𝘄𝗶𝗮̨𝘇𝘂𝗷𝗮̨𝗰𝘆𝗰𝗵 𝗽𝗿𝘇𝗲𝗽𝗶𝘀𝗼́𝘄 𝗽𝗿𝗮𝘄𝗻𝘆𝗰𝗵 𝗱𝗼𝘁𝘆𝗰𝘇𝗮̨𝗰𝘆𝗰𝗵 𝗿𝗼𝗹𝗻𝗶𝗰𝘇𝗲𝗴𝗼 𝗵𝗮𝗻𝗱𝗹𝘂 𝗱𝗲𝘁𝗮𝗹𝗶𝗰𝘇𝗻𝗲𝗴𝗼 (𝗥𝗛𝗗)”. W szkoleniu uczestniczyło 11 rolników z powiatu tureckiego. Była to grupa zajmująca się różnorodną produkcją rolniczą, aczkolwiek głównie produkcją zbóż oraz małym przetwórstwem warzyw i owoców Obecne na szkoleniu były również Panie z KGW zajmujące się produkcją domową pierogów, dżemów i innych przetworów owocowo-warzywnych. Uczestnicy wysłuchali prezentacji oraz obejrzeli film z przykładami RHD. Uczestnicy na spotkaniu zadawali dużo pytań dotyczących możliwości podjęcia przez rolnika handlu detalicznego przy małej produkcji owoców, warzyw czy też przetwórstwie zbóż

Czytaj więcej...
szkolenie

12.08.2022

szkolenie przeznaczone dla rolników, kół gospodyń wiejskich i przedsiębiorców - realizacja

W dniu 5 sierpnia 2022 r. w godz. 10.00-16.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lelów (Śląskie), zorganizowano trzecie szkolenie przeznaczone dla rolników, kół gospodyń wiejskich i przedsiębiorców w temacie: „𝗔𝗸𝘁𝘂𝗮𝗹𝗻𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗯𝗹𝗲𝗺𝘆 𝗿𝗼𝗹𝗻𝗶𝗰𝘁𝘄𝗮, 𝘄 𝘁𝘆𝗺 𝘀𝗽𝗿𝘇𝗲𝗱𝗮𝘇̇ 𝘇̇𝘆𝘄𝗻𝗼𝘀́𝗰𝗶 𝗽𝗿𝘇𝗲𝘇 𝗿𝗼𝗹𝗻𝗶𝗸𝗼́𝘄 𝘄 𝗿𝗮𝗺𝗮𝗰𝗵 𝗼𝗯𝗼𝘄𝗶𝗮̨𝘇𝘂𝗷𝗮̨𝗰𝘆𝗰𝗵 𝗽𝗿𝘇𝗲𝗽𝗶𝘀𝗼́𝘄 𝗽𝗿𝗮𝘄𝗻𝘆𝗰𝗵 𝗱𝗼𝘁𝘆𝗰𝘇𝗮̨𝗰𝘆𝗰𝗵 𝗿𝗼𝗹𝗻𝗶𝗰𝘇𝗲𝗴𝗼 𝗵𝗮𝗻𝗱𝗹𝘂 𝗱𝗲𝘁𝗮𝗹𝗶𝗰𝘇𝗻𝗲𝗴𝗼 (𝗥𝗛𝗗)”. W szkoleniu uczestniczyli rolnicy głównie z powiatu częstochowskiego. Była to grupa zajmująca się różną produkcją rolniczą, głównie produkcją miodów oraz małym przetwórstwem warzyw i owoców. Wśród uczestników znalazły się także bardzo aktywne członkinie kół gospodyń wiejskich. Uczestnicy wysłuchali przygotowanej prezentacji oraz zapoznali się z materiałem filmowym pokazującym konkretne przykłady RHD. Uczestnicy byli bardzo zainteresowani prezentowaną tematyką. Na koniec spotkania zadawali dużo pytań dotyczących możliwości podjęcia przez rolnika handlu detalicznego przy małej produkcji owoców, warzyw czy miodów w gospodarstwie rolnym.

Czytaj więcej...
skzolenie

08.08.2022

Aktualne problemy rolnictwa, w tym sprzedaż żywności przez rolników w ramach obowiązujących przepisów prawnych dotyczących rolniczego handlu detalicznego (RHD)

Przed nami kolejne już 3 szkolenie dla rolników, przedsiębiorców oraz członkiń i członków kół gospodyń wiejskich. Wspólnie z Fundacja R&D Hub dzięki wsparciu z Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego przygotowujemy sektor rolno spożywczy do nadchodzących zmian.𝗭𝗮𝗽𝗿𝗮𝘀𝘇𝗮𝗺𝘆, 𝟭𝟯 𝘀𝗶𝗲𝗿𝗽𝗻𝗶𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟮 𝗿. Ochotnicza Straż Pożarna (sala główna), 62-731 Smulsko, pow. turecki𝗽𝗼𝗰𝘇𝗮̨𝘁𝗲𝗸 𝗴𝗼𝗱𝘇. 𝟭𝟬.𝟬𝟬. 𝘄 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗶𝗲: Jak zdobyć dodatkowe źródła dochodów z gospodarstwa rolnego. Produkty sprzedawane przez rolników w ramach RHD. Dodatkowe dochody w gospodarstwie rolnym - korzystne przepisy dla RHD od 2022 roku. Komu i gdzie rolnik może sprzedawać żywność w ramach rolniczego handlu detalicznego. Jak rozpocząć rolniczy handel detaliczny. Wymagania dla sprzedawanych przez rolnika produktów. Oznakowanie produkowanej żywności przez rolników. Omówienie aktualnych problemów w rolnictwie. Dyskusja – sesja pytań.

Czytaj więcej...